ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน [ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน]

ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน
ร้านดอกไม้ ขุนยวม
ร้านดอกไม้ ปาย
ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง
ร้านดอกไม้ แม่ลาน้อย
ร้านดอกไม้ สบเมย
ร้านดอกไม้ ปางมะผ้า
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดจอมมอญ
วัดชัยลาภ
วัดท่าข้ามใต้
วัดท่าข้ามเหนือ
วัดบ้านแพะ
วัดป่าหมาก
วัดแม่ต้อบ
วัดแม่หาร
วัดสบหารเหนือ
วัดห้วยหลวง
วัดอมราวาส
วัดกิตติวงศ์
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมทอง
วัดจันทราวาส
วัดดอยเกิ้ง
วัดบ้านไร่
วัดศรีบุญเรือง
วัดสิทธิมงคล
วัดสุพรรณรังษี
วัดแสนทอง
วัดอุทธยารมณ์
วัดทุ่งแล้ง
วัดแม่สะลาบ
วัดคะปวงนอก
วัดทุ่งแพม
วัดน้ำดิบ
วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดห้วยทราย
วัดห้วยวอก
วัดห้วยสิงห์
วัดสล่าเชียงตอง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ,พวงหรีด แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง,พวงหรีด แม่สะเรียง ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง,พวงหรีด แม่สะเรียง ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง,พวงหรีด แม่สะเรียง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดจอมมอญ ม.9 พะมอลอ บ้านกาศ
วัดชัยลาภ ม. 1 บ้านกาศ
วัดท่าข้ามใต้ ม. 1 บ้านกาศ
วัดท่าข้ามเหนือ ม. 8 บ้านกาศ
วัดบ้านแพะ ม. 3 บ้านกาศ
วัดป่าหมาก บ้านกาศ
วัดแม่ต้อบ ม. 5 บ้านกาศ
วัดแม่หาร ม. 4 บ้านกาศ
วัดสบหารเหนือ ม. 2 บ้านกาศ
วัดห้วยหลวง ม. 6 บ้านกาศ
วัดอมราวาส ม. 1 บ้านกาศ
วัดกิตติวงศ์ ม. 2 แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง ม.1 แม่สะเรียง
วัดจอมทอง ม. 10 แม่สะเรียง
วัดจันทราวาส ม. 2 แม่สะเรียง
วัดดอยเกิ้ง ม.8 แม่สะเรียง
วัดบ้านไร่ ม. 5 แม่สะเรียง
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 แม่สะเรียง
วัดสิทธิมงคล ม. 2 แม่สะเรียง
วัดสุพรรณรังษี ม. 2 แม่สะเรียง
วัดแสนทอง ม. 2 แม่สะเรียง
วัดอุทธยารมณ์ ม. 2 แม่สะเรียง
วัดทุ่งแล้ง ม.1 ทุ่งแล้ง แม่คง
วัดแม่สะลาบ ม. 8 แม่คง
วัดคะปวงนอก ม. 8 แม่ยวม
วัดทุ่งแพม ม. 3 แม่ยวม
วัดน้ำดิบ ม. 1 แม่ยวม
วัดพระธาตุจอมกิตติ ม. 1 แม่ยวม
วัดห้วยทราย ม. 15 แม่ยวม
วัดห้วยวอก ม. 2 แม่ยวม
วัดห้วยสิงห์ ม. 4 แม่ยวม
วัดสล่าเชียงตอง ม. 6 เสาหิน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้ บ้านกาศ    ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง    ร้านดอกไม้ แม่คง   
ร้านดอกไม้ แม่เหาะ    ร้านดอกไม้ แม่ยวม    ร้านดอกไม้ เสาหิน   
ร้านดอกไม้ ป่าแป๋   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น