ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ปทุมธานี [ร้านดอกไม้ ปทุมธานี]

ร้านดอกไม้ เมืองปทุมธานี
ร้านดอกไม้ คลองหลวง
ร้านดอกไม้ ธัญบุรี
ร้านดอกไม้ หนองเสือ
ร้านดอกไม้ ลาดหลุมแก้ว
ร้านดอกไม้ ลำลูกกา
ร้านดอกไม้ สามโคก
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัดโคก
วัดฉาง
วัดบางโพธิ์ใน
วัดโสภาราม
วัดหงษ์ปทุมาวาส
วัดดาวดึงษ์
วัดเทียนถวาย
วัดโบสถ์
วัดมะขาม
วัดศาลเจ้า
วัดโพธิ์เลื่อน
วัดสำแล
วัดชินวราราม
วัดตลาดใต้
วัดตลาดเหนือ
วัดบางนางบุญ
วัดป่ากลางทุ่ง
วัดเกาะเกรียง
วัดบางคูวัดกลาง
วัดบางคูวัดนอก
วัดบางคูวัดใน
วัดบางตะไนย์
วัดบางหลวง
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดน้ำวน
วัดบางเดื่อ
วัดไพร่ฟ้า
วัดหนองปรง
วัดดาวเรือง
วัดเวฬุวัน
วัดบางพูน
วัดเปรมประชา
วัดเกริน
วัดบางกะดี
วัดบางกุฎีทอง
วัดสังลาน
วัดบุญบางสิงห์
วัดเสด็จ
วัดนาวง
วัดรังสิต*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ,พวงหรีด เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองปทุมธานี,พวงหรีด เมืองปทุมธานี ร้านดอกไม้ เมืองปทุมธานี,พวงหรีด เมืองปทุมธานี ร้านดอกไม้ เมืองปทุมธานี,พวงหรีด เมืองปทุมธานี
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดโคก ม. 4 บางปรอก
วัดฉาง ม. 6 บ้านฉาง บางปรอก
วัดบางโพธิ์ใน ม. บ้านบางโพธิ์ บางปรอก
วัดโสภาราม ม. ถนนโสภา บางปรอก
วัดหงษ์ปทุมาวาส ม. บ้านคลองบางปรอก บางปรอก
วัดดาวดึงษ์ ม. 5 บ้านดงทองหลาง บ้านใหม่
วัดเทียนถวาย ม.2 บ้านใหม่ บ้านใหม่
วัดโบสถ์ ม. 5 บ้านโบสถ์ บ้านกลาง
วัดมะขาม ม. 3 บ้านกลาง
วัดศาลเจ้า ม. 3 บ้านคลองเชียงราก บ้านกลาง
วัดโพธิ์เลื่อน ม. 1 บ้านกระแชง
วัดสำแล ม. 2 บ้านกระแชง บ้านกระแชง
วัดชินวราราม ม. 2 บางขะแยง
วัดตลาดใต้ ม. 3 บ้านตลาด บางขะแยง
วัดตลาดเหนือ ม. 3 บ้านตลาดเหนือ บางขะแยง
วัดบางนางบุญ ม. 4 บางนางบุญ บางขะแยง
วัดป่ากลางทุ่ง ม. 2 บ้านบางขะแยง บางขะแยง
วัดเกาะเกรียง ม. 5 บ้านเกาะเกรียง บางคูวัด
วัดบางคูวัดกลาง ม. 4 บ้านตีนเลน บางคูวัด
วัดบางคูวัดนอก ม. 7 บ้านบางคูวัดนอก บางคูวัด
วัดบางคูวัดใน ม. 7 บ้านใน บางคูวัด
วัดบางตะไนย์ ม. 6 บ้านบางตะไนย์ บางคูวัด
วัดบางหลวง ม. 2 บ้านบางหลวง บางหลวง
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 6 บ้านคลองโพธิ์ใต้ บางหลวง
วัดน้ำวน ม. 6 บางเดื่อ
วัดบางเดื่อ ม.4 บ้านบางเดื่อ บางเดื่อ
วัดไพร่ฟ้า ม. 2 บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ บางเดื่อ
วัดหนองปรง ม. 3 บ้านหนองปรง บางเดื่อ
วัดดาวเรือง ม. 6 บ้านบางพูด บางพูด
วัดเวฬุวัน ม. 1 คลองเปรมประชากร บางพูด
วัดบางพูน ม. 4 บ้านบางพูน บางพูน
วัดเปรมประชา ม. 2 บ้านคลองเปรม บางพูน
วัดเกริน ม. 1 บ้านเกริน บางกะดี
วัดบางกะดี ม. 4 บ้านบางกะดี บางกะดี
วัดบางกุฎีทอง ม. 2 บ้านบางกะดี บางกะดี
วัดสังลาน ม. 3 บ้านกองซอง บางกะดี
วัดบุญบางสิงห์ ม.8 บางสิงห์ สวนพริกไทย
วัดเสด็จ ม. 5 บ้านคลองกระแชง สวนพริกไทย
วัดนาวง ม. 1 บ้านคลองบ้านใหม่ หลักหก
วัดรังสิต ม. 7 บ้านคลองเปรม หลักหก
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ร้านดอกไม้ บางปรอก    ร้านดอกไม้ บ้านใหม่    ร้านดอกไม้ บ้านกลาง   
ร้านดอกไม้ บ้านฉาง    ร้านดอกไม้ บ้านกระแชง    ร้านดอกไม้ บางขะแยง   
ร้านดอกไม้ บางคูวัด    ร้านดอกไม้ บางหลวง    ร้านดอกไม้ บางเดื่อ   
ร้านดอกไม้ บางพูด    ร้านดอกไม้ บางพูน    ร้านดอกไม้ บางกะดี   
ร้านดอกไม้ สวนพริกไทย    ร้านดอกไม้ หลักหก   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น