ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ตาก [ร้านดอกไม้ ตาก]

ร้านดอกไม้ เมืองตาก
ร้านดอกไม้ บ้านตาก
ร้านดอกไม้ สามเงา
ร้านดอกไม้ แม่ระมาด
ร้านดอกไม้ ท่าสองยาง
ร้านดอกไม้ แม่สอด
ร้านดอกไม้ พบพระ
ร้านดอกไม้ อุ้มผาง
ร้านดอกไม้ วังเจ้า
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.บ้านตาก จ.ตาก

วัดดอยมูล
วัดน้ำล้อม
วัดปากวัง
วัดพระพุทธบาทดอยงู
วัดวังมะกอก
วัดสันป่าลาน
วัดสันหนองจิก
วัดเกาะลาน
วัดโพธิ์งาม
วัดวิเศษวานิช
วัดเด่นไม้ซุง
วัดยางโองน้ำ
วัดยางโองบน
วัดยางโองสันกลาง
วัดเวฬุวัน
วัดท่านา
วัดทุ่งยั้ง
วัดน้ำปู
วัดโบสถ์
วัดพระธาตุน้อย
วัดสว่างอารมณ์
วัดบ้านปูน
วัดพระบรมธาตุ
วัดแม่พะยวบ
วัดแม่ยะ
วัดวังหม้อ
วัดศรีค้ำ
วัดดงยาง
วัดดอยเจดีย์
วัดทุ่งกระเชาะ
วัดบ้านล้อง
วัดแม่ไข
วัดฉลอมใต้
วัดฉลอมเหนือ
วัดท้องฟ้าเหนือ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ บ้านตาก จ.ตาก ,พวงหรีด บ้านตาก จ.ตาก

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.บ้านตาก จ.ตาก
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ บ้านตาก,พวงหรีด บ้านตาก ร้านดอกไม้ บ้านตาก,พวงหรีด บ้านตาก ร้านดอกไม้ บ้านตาก,พวงหรีด บ้านตาก
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านตาก จ.ตาก
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.บ้านตาก จ.ตาก

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอยมูล ม. 6 ตากออก
วัดน้ำล้อม ม. 1 ตากออก
วัดปากวัง ม. 10 ตากออก
วัดพระพุทธบาทดอยงู ม. 8 ตากออก
วัดวังมะกอก ม. 7 ตากออก
วัดสันป่าลาน ม. 5 ตากออก
วัดสันหนองจิก ม. 9 ตากออก
วัดเกาะลาน ม. 3 สมอโคน
วัดโพธิ์งาม ม. 6 สมอโคน
วัดวิเศษวานิช ม.4 สมอโคน
วัดเด่นไม้ซุง ม. 9 แม่สลิด
วัดยางโองน้ำ ม. 5 แม่สลิด
วัดยางโองบน ม. 8 แม่สลิด
วัดยางโองสันกลาง ม. 6 แม่สลิด
วัดเวฬุวัน ม. 1 แม่สลิด
วัดท่านา ม. 9 ตากตก
วัดทุ่งยั้ง ม. 10 ตากตก
วัดน้ำปู ม. 7 ตากตก
วัดโบสถ์ ม. 10 ตากตก
วัดพระธาตุน้อย ม. 3 ตากตก
วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ตากตก
วัดบ้านปูน ม. 6 เกาะตะเภา
วัดพระบรมธาตุ ม. 3 เกาะตะเภา
วัดแม่พะยวบ ม. 8 เกาะตะเภา
วัดแม่ยะ ม.7 เกาะตะเภา
วัดวังหม้อ ม. 5 เกาะตะเภา
วัดศรีค้ำ ม. 2 เกาะตะเภา
วัดดงยาง ม. 1 ทุ่งกระเชาะ
วัดดอยเจดีย์ ม.3 แพะ ทุ่งกระเชาะ
วัดทุ่งกระเชาะ ม. 6 ทุ่งกระเชาะ
วัดบ้านล้อง ม. 3 ทุ่งกระเชาะ
วัดแม่ไข ม. 2 ทุ่งกระเชาะ
วัดฉลอมใต้ ม. 3 ท้องฟ้า
วัดฉลอมเหนือ ม. 4 ท้องฟ้า
วัดท้องฟ้าเหนือ ม. 2 ท้องฟ้า
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านตาก จ.ตาก

ร้านดอกไม้ ตากออก    ร้านดอกไม้ สมอโคน    ร้านดอกไม้ แม่สลิด   
ร้านดอกไม้ ตากตก    ร้านดอกไม้ เกาะตะเภา    ร้านดอกไม้ ทุ่งกระเชาะ   
ร้านดอกไม้ ท้องฟ้า   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น