ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พิษณุโลก [ร้านดอกไม้ พิษณุโลก]

ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก
ร้านดอกไม้ นครไทย
ร้านดอกไม้ ชาติตระการ
ร้านดอกไม้ บางระกำ
ร้านดอกไม้ บางกระทุ่ม
ร้านดอกไม้ พรหมพิราม
ร้านดอกไม้ วัดโบสถ์
ร้านดอกไม้ วังทอง
ร้านดอกไม้ เนินมะปราง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วัดคูหาสวรรค์
วัดจันทร์ตะวันตก
วัดจันทร์ตะวันออก
วัดท่ามะปราง
วัดธรรมจักร
วัดนางพระยา (นางพญา)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดพันปี
วัดราชบูรณะ
วัดศรีวิสุทธาราม
วัดสระแก้วปทุมทอง
วัดหนองบัว
วัดใหม่อภัยยาราม
วัดอรัญญิก
วัดงิ้วงาม
วัดบางทราย
วัดบึงขุนนนท์
วัดปากดอน
วัดปากพิง(ตะวันออก)
วัดปากพิงตะวันตก
วัดราชมณฑป
วัดท่าโรง
วัดท่าโรงตะวันออก
วัดบ้านใหม่
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ
วัดเสาหิน
วัดหล่ม
วัดอินทรีย์
วัดจุฬามณี
วัดศรีรัตนาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดหนองหัวยาง
วัดคุ้งวารี
วัดแจ่มสุวรรณ
วัดยางเอน
วัดสะกัดน้ำมัน
วัดกรมธรรม์
วัดเนินมะคึก
วัดศรีวนาราม
วัดสมอแข
วัดดอนทอง
วัดบ้านร้องยุ้งข้าว
วัดบ้านไร่
วัดปากห้วย
วัดสะอัก
วัดหนองกวางลี้
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ
วัดบ้านแซ่
วัดบ้านป่า
วัดบึงกระดาน
วัดวังยาวสามัคคีธรรม
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม
วัดท่าทรุด
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม
วัดแสงดาว
วัดตาปะขาวหาย
วัดบางพยอม
วัดโพธิญาณ
วัดมะขามเตี้ย
วัดสระโคล่โสภาราม
วัดเกาะ
วัดจอมทอง
วัดท่าตะเคียน
วัดศาลาสูง
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
วัดธรรมเกษตร
วัดนิมิตรธรรมาราม
วัดป่าเลไลยก์
วัดพระขาวไชยสิทธิ์
วัดพระยายมราช
วัดหลวงพ่อแดง
วัดแหลมโพธิ์
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง
วัดตูม
วัดพลายชุมพล
วัดวังหิน
วัดทองหลาง
วัดเขื่อนขันธ์
วัดเจดีย์ยอดทอง
วัดเทพกุญชร
วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลวราราม
วัดลาดบัวขาว
วัดสระไม้แดง
วัดบึงพระ
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดสันติวัน
วัดสุธาวนาราม
วัดหยอ
วัดยาง
วัดสุวรรณประดิษฐ์*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ,พวงหรีด เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก,พวงหรีด เมืองพิษณุโลก ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก,พวงหรีด เมืองพิษณุโลก ร้านดอกไม้ เมืองพิษณุโลก,พวงหรีด เมืองพิษณุโลก
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดคูหาสวรรค์ ม. 1 ถ.สิงหวัฒน์ ในเมือง
วัดจันทร์ตะวันตก ถ.วังจันทน์ ในเมือง
วัดจันทร์ตะวันออก ม. 3 ถ.สังฆบูชา ในเมือง
วัดท่ามะปราง ถ.พุทธบูชา ในเมือง
วัดธรรมจักร ถ.เอกาทศรถ ในเมือง
วัดนางพระยา (นางพญา) ถ.จ่าการบุญ ในเมือง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถ.พุทธบูชา ในเมือง
วัดพันปี ม. 5 ถ.พุทธบูชา ในเมือง
วัดราชบูรณะ ถ.พุทธบูชา ในเมือง
วัดศรีวิสุทธาราม ถ.พิษณุโลก-วังทอง ในเมือง
วัดสระแก้วปทุมทอง ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ในเมือง
วัดหนองบัว ม.7 นามบิน ในเมือง
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.พระองค์ดำ ในเมือง
วัดอรัญญิก ถ.พญาเสือ ในเมือง
วัดงิ้วงาม ม. 9 วังน้ำคู้
วัดบางทราย ม. 6 บางทราย วังน้ำคู้
วัดบึงขุนนนท์ ม.10 บึงขุนนนท์ วังน้ำคู้
วัดปากดอน ม. 3 ปากดอน วังน้ำคู้
วัดปากพิง(ตะวันออก) ม.2 ปากพิงตะวันออก วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันตก ม. 11 ปากพิง วังน้ำคู้
วัดราชมณฑป ม. 7 ดอน วัดจันทร์
วัดท่าโรง ม.10 ท่าโรงผฝั่งตะวันตก วัดพริก
วัดท่าโรงตะวันออก ม. 2 ท่าโรงตะวันออก วัดพริก
วัดบ้านใหม่ ม. 1 ใหม่ วัดพริก
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ม. 7 ไผ่หลง วัดพริก
วัดเสาหิน ม.8 เสาหิน วัดพริก
วัดหล่ม ม.5 วัดพริก วัดพริก
วัดอินทรีย์ ม. 9 วัดพริก
วัดจุฬามณี ม. 2 จุฬามณี ท่าทอง
วัดศรีรัตนาราม ม. 4 จูงนาง ท่าทอง
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 กรอก ท่าทอง
วัดหนองหัวยาง ม.7 หนองหัวยาง ท่าทอง
วัดคุ้งวารี ม.8 คุ้งวารี ท่าโพธิ์
วัดแจ่มสุวรรณ ม.6 หัวกระทิง ท่าโพธิ์
วัดยางเอน ม. 6 ยาง ท่าโพธิ์
วัดสะกัดน้ำมัน ม. 2 วังส้มซ่า ท่าโพธิ์
วัดกรมธรรม์ ม. 3 กรมธรรม์ สมอแข
วัดเนินมะคึก ม. 2 เนินมะคึก สมอแข
วัดศรีวนาราม ม. 3 ดงประโดก สมอแข
วัดสมอแข ม.4 สมอแข สมอแข
วัดดอนทอง ม.2 ดอนทอง ดอนทอง
วัดบ้านร้องยุ้งข้าว ม.9 ร้องยุ้งข้าว ดอนทอง
วัดบ้านไร่ ม.12 บ้านไร่ ดอนทอง
วัดปากห้วย ม. 5 พุ่มมะลิ ดอนทอง
วัดสะอัก ม.6 สะอัก ดอนทอง
วัดหนองกวางลี้ ม.8 หนองกวางลี้ ดอนทอง
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ ม. 9 เขาไร่ บ้านป่า
วัดบ้านแซ่ ม. 5 แซ่ บ้านป่า
วัดบ้านป่า ม. 6 ป่า บ้านป่า
วัดบึงกระดาน ม. 3 บึงกระดาน บ้านป่า
วัดวังยาวสามัคคีธรรม ม. 3 วังยาว บ้านป่า
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม ม.1 หนองจอก บ้านป่า
วัดท่าทรุด ม. 7 คุ้งหมอ ปากโทก
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม ม.1 ไผ่ค่อม ปากโทก
วัดแสงดาว ม. 6 แสงดาว ปากโทก
วัดตาปะขาวหาย ม. 4 ตาปะขาวหาย หัวรอ
วัดบางพยอม ม. 2 บางพยอม หัวรอ
วัดโพธิญาณ ม. 4 เอกาทศรถ หัวรอ
วัดมะขามเตี้ย ม. 8 เต็งหนาม หัวรอ
วัดสระโคล่โสภาราม ม. 7 สระโคล่ หัวรอ
วัดเกาะ ม.4 เกาะ จอมทอง
วัดจอมทอง ม. 5 จอมทอง จอมทอง
วัดท่าตะเคียน ม.3 ท่าตะเคียน จอมทอง
วัดศาลาสูง ม.4 โทก จอมทอง
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม ม. 1 กร่าง บ้านกร่าง
วัดธรรมเกษตร ม. 7 กร่าง บ้านกร่าง
วัดนิมิตรธรรมาราม ม.5 บ้านกร่าง บ้านกร่าง
วัดป่าเลไลยก์ ม. 3 กร่าง บ้านกร่าง
วัดพระขาวไชยสิทธิ์ ม. 3 กร่าง บ้านกร่าง
วัดพระยายมราช ม. 7 กร่าง บ้านกร่าง
วัดหลวงพ่อแดง ม. 11 ไผ่ขอดอน บ้านกร่าง
วัดแหลมโพธิ์ ม. 9 แหลมโพธิ์ บ้านกร่าง
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง ม. 10 เกาะตะลุง บ้านกร่าง
วัดตูม ม.1 วังตาล พลายชุมพล
วัดพลายชุมพล ม. 5 พลายชุมพล พลายชุมพล
วัดวังหิน ม. 1 วังหิน พลายชุมพล
วัดทองหลาง ม.2 ทองหลาง มะขามสูง
วัดเขื่อนขันธ์ ม.3 อรัญญิก อรัญญิก
วัดเจดีย์ยอดทอง ม. 4 พญาเสือ อรัญญิก
วัดเทพกุญชร ม.3 อรัญญิก
วัดพิกุลทอง ม. 1 พิกุลทอง อรัญญิก
วัดพิกุลวราราม ม.1 สะพานสาม อรัญญิก
วัดลาดบัวขาว ม. 2 ลาดบัวขาว อรัญญิก
วัดสระไม้แดง ม.5 สระไม้แดง อรัญญิก
วัดบึงพระ ม. 3 บึงพระ บึงพระ
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ม.5 คลองจันทร์ บึงพระ
วัดสันติวัน ม.3 บึงพระ บึงพระ
วัดสุธาวนาราม ม. 4 ปากลาด บึงพระ
วัดหยอ ม.6 ไผ่ล้อม บึงพระ
วัดยาง บ้านคลอง
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ม.4 ไผ่ขอดอน ไผ่ขอดอน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ร้านดอกไม้ ในเมือง    ร้านดอกไม้ วังน้ำคู้    ร้านดอกไม้ วัดจันทร์   
ร้านดอกไม้ วัดพริก    ร้านดอกไม้ ท่าทอง    ร้านดอกไม้ ท่าโพธิ์   
ร้านดอกไม้ สมอแข    ร้านดอกไม้ ดอนทอง    ร้านดอกไม้ บ้านป่า   
ร้านดอกไม้ ปากโทก    ร้านดอกไม้ หัวรอ    ร้านดอกไม้ จอมทอง   
ร้านดอกไม้ บ้านกร่าง    ร้านดอกไม้ บ้านคลอง    ร้านดอกไม้ พลายชุมพล   
ร้านดอกไม้ มะขามสูง    ร้านดอกไม้ อรัญญิก    ร้านดอกไม้ บึงพระ   
ร้านดอกไม้ ไผ่ขอดอน    ร้านดอกไม้ งิ้วงาม   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น