ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พิจิตร [ร้านดอกไม้ พิจิตร]

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
ร้านดอกไม้ วังทรายพูน
ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง
ร้านดอกไม้ ตะพานหิน
ร้านดอกไม้ บางมูลนาก
ร้านดอกไม้ โพทะเล
ร้านดอกไม้ สามง่าม
ร้านดอกไม้ ทับคล้อ
ร้านดอกไม้ สากเหล็ก
ร้านดอกไม้ บึงนาราง
ร้านดอกไม้ ดงเจริญ
ร้านดอกไม้ วชิรบารมี
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วัดท่าหลวง
วัดดาน
วัดวังกระดี่ทอง
วัดหงส์
วัดหาดมูลกระบือ
วัดท่าฬ่อ
วัดวังมะเดื่อ
วัดราชช้างขวัญ
วัดวิจิตราราม
วัดคลองคะเชนทร์
วัดคลองโนน
วัดดงชะพลู
วัดถ้ำชาละวัน
วัดมูลเหล็ก
วัดคลองโพธิ์
วัดโรงช้าง
วัดขนุน
วัดเขื่อน
วัดท่าข่อย
วัดนครชุม
วัดประทม
วัดสมาบาป
วัดคลองคู้
วัดบึงตะโกน
วัดวังกลม
วัดหนองไผ่
วัดฆะมัง
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
วัดสามขา
วัดเขารูปช้าง
วัดดงกลาง
วัดดงป่าคำ
วัดมงคลเขต
วัดวังหูทิพย์
วัดใหม่คำวัน
วัดอู่ตะเภา
วัดเขาพระ
วัดน้ำโจนเหนือ
วัดเนินยาว
วัดลำชะล่า
วัดศรีมงคล
วัดหนองนาดำ
วัดหัวดง
วัดท่ามะไฟ
วัดเนินสมอ
วัดป่ามะคาบ
วัดโพธิ์งาม
วัดยางคอยเกลือ
วัดสระสาลี
วัดหนองถ้ำ
วัดแหลมยาง
วัดเกาะแก้ว
วัดถ้ำคะนอง
วัดท่าพิกุล
วัดปากดง
วัดสากเหล็ก
วัดคลองทราย
วัดท่าคล้อ
วัดหนองคล้า
วัดหนองตะเคียน
วัดหนองสองห้อง
วัดคลองทรายใต้
วัดโปร่งราษฎร์
วัดหนองจั่ว
วัดหนองต้นพลวง
วัดหนองสาหร่าย
วัดดงสว่าง
วัดบ้านน้อย
วัดสายคำโห้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ,พวงหรีด เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร,พวงหรีด เมืองพิจิตร ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร,พวงหรีด เมืองพิจิตร ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร,พวงหรีด เมืองพิจิตร
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดท่าหลวง ในเมือง
วัดดาน ม. 3 ไผ่ขวาง
วัดวังกระดี่ทอง ม. 4 บ้านวังกระดี่ทอง ย่านยาว
วัดหงส์ ม.3 ย่านยาว
วัดหาดมูลกระบือ ม. 1 ย่านยาว
วัดท่าฬ่อ ม. 2 ท่าฬ่อ
วัดวังมะเดื่อ ม. 3 ท่าฬ่อ
วัดราชช้างขวัญ ม. 1 ปากทาง
วัดวิจิตราราม ม. 5 ปากทาง
วัดคลองคะเชนทร์ ม. 5 บ้านคลองคะเชนทร์ คลองคะเชนทร์
วัดคลองโนน ม. 1 คลองคะเชนทร์
วัดดงชะพลู ม. 2 คลองคะเชนทร์
วัดถ้ำชาละวัน ม.1 ดงชาละวัน คลองคะเชนทร์
วัดมูลเหล็ก ม. 4 คลองคะเชนทร์
วัดคลองโพธิ์ ม. 5 โรงช้าง
วัดโรงช้าง ม. 2 โรงช้าง
วัดขนุน ม.4 ขนุน เมืองเก่า
วัดเขื่อน ม. 1 เมืองเก่า
วัดท่าข่อย ม. 2 เมืองเก่า
วัดนครชุม ม. 3 เมืองเก่า
วัดประทม ม. 3 เมืองเก่า
วัดสมาบาป ม. 5 เมืองเก่า
วัดคลองคู้ ม. 6 ท่าหลวง
วัดบึงตะโกน ม. 2 ท่าหลวง
วัดวังกลม ม. 1 บ้านบุ่ง
วัดหนองไผ่ ม. 7 บ้านบุ่ง
วัดฆะมัง ม. 2 ฆะมัง
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ม.4 บางเพียร ฆะมัง
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ ม.10 ฆะมัง
วัดสามขา ม. 8 ฆะมัง
วัดเขารูปช้าง ม. 1 ดงป่าคำ
วัดดงกลาง ม. 2 ดงป่าคำ
วัดดงป่าคำ ม. 3 ดงป่าคำ
วัดมงคลเขต ม. 9 ดงป่าคำ
วัดวังหูทิพย์ ม. 7 ดงป่าคำ
วัดใหม่คำวัน ม. 5 ดงป่าคำ
วัดอู่ตะเภา ม.8 อู่ตะเภา ดงป่าคำ
วัดเขาพระ ม. 3 หัวดง
วัดน้ำโจนเหนือ ม. 6 หัวดง
วัดเนินยาว ม. 4 หัวดง
วัดลำชะล่า ม. 2 หัวดง
วัดศรีมงคล ม. 1 หัวดง
วัดหนองนาดำ ม. 5 หัวดง
วัดหัวดง ม. 6 หัวดง
วัดท่ามะไฟ ม. 9 ป่ามะคาบ
วัดเนินสมอ ม.8 ป่ามะคาบ
วัดป่ามะคาบ ม. 3 ป่ามะคาบ
วัดโพธิ์งาม ม. 4 ป่ามะคาบ
วัดยางคอยเกลือ ม. 6 ป่ามะคาบ
วัดสระสาลี ม. 11 ป่ามะคาบ
วัดหนองถ้ำ ม. 2 ป่ามะคาบ
วัดแหลมยาง ม. 5 ป่ามะคาบ
วัดเกาะแก้ว ม. 2 สากเหล็ก
วัดถ้ำคะนอง ม. 4 สากเหล็ก
วัดท่าพิกุล ม. 7 สากเหล็ก
วัดปากดง ม.11 ปากดง สากเหล็ก
วัดสากเหล็ก ม. 1 สากเหล็ก
วัดคลองทราย ม. 2 ท่าเยี่ยม
วัดท่าคล้อ ม. 8 ท่าเยี่ยม
วัดหนองคล้า ม. 9 ท่าเยี่ยม
วัดหนองตะเคียน ม. 10 ท่าเยี่ยม
วัดหนองสองห้อง ม.3 หนองสองห้อง ท่าเยี่ยม
วัดคลองทรายใต้ ม. 4 คลองทราย
วัดโปร่งราษฎร์ ม. 7 คลองทราย
วัดหนองจั่ว ม.5 หนองจั่ว คลองทราย
วัดหนองต้นพลวง ม.1 หนองต้นพลวง คลองทราย
วัดหนองสาหร่าย ม.7 หนองสาหร่าย คลองทราย
วัดดงสว่าง ม. 4 สายคำโห้
วัดบ้านน้อย ม. 6 สายคำโห้
วัดสายคำโห้ ม. 1 สายคำโห้
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้ ในเมือง    ร้านดอกไม้ ไผ่ขวาง    ร้านดอกไม้ ย่านยาว   
ร้านดอกไม้ ท่าฬ่อ    ร้านดอกไม้ ปากทาง    ร้านดอกไม้ คลองคะเชนทร์   
ร้านดอกไม้ โรงช้าง    ร้านดอกไม้ เมืองเก่า    ร้านดอกไม้ ท่าหลวง   
ร้านดอกไม้ บ้านบุ่ง    ร้านดอกไม้ ฆะมัง    ร้านดอกไม้ ดงป่าคำ   
ร้านดอกไม้ หัวดง    ร้านดอกไม้ ป่ามะคาบ    ร้านดอกไม้ สายคำโห้   
ร้านดอกไม้ ดงกลาง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น