ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พิจิตร [ร้านดอกไม้ พิจิตร]

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
ร้านดอกไม้ วังทรายพูน
ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง
ร้านดอกไม้ ตะพานหิน
ร้านดอกไม้ บางมูลนาก
ร้านดอกไม้ โพทะเล
ร้านดอกไม้ สามง่าม
ร้านดอกไม้ ทับคล้อ
ร้านดอกไม้ สากเหล็ก
ร้านดอกไม้ บึงนาราง
ร้านดอกไม้ ดงเจริญ
ร้านดอกไม้ วชิรบารมี
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

วัดท่าบัวทอง
วัดท่าพุดซา
วัดบึงโพธิ์
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองต้นไทร
วัดบ้านซ่อง
วัดไผ่ท่าโพใต้
วัดลำนัง
วัดวังท่าโพ
วัดใหม่โพธิ์ศรี
วัดดานน้อย
วัดย่านยาว
วัดราษฎร์บูรณะ
วัดวังจิก
วัดวังเทโพ
วัดเกาะแก้ว
วัดไผ่รอบ
วัดม่วงเฒ่า
วัดโรงวัว
วัดสระประทุม
วัดหนองไม้แดง
วัดหนองหลวง
วัดหนองหัวปลวก
วัดดงเสือเหลือง
วัดทุ่งนาดี
วัดทุ่งประพาส
วัดทุ่งใหญ่
วัดเนินพยอม
วัดหนองขานาง
วัดเนินสว่าง
วัดเนินสาลิกา
วัดบึงกอก
วัดมาบมะไฟ
วัดมาบสว่างสามัคคี
วัดสระมณี
วัดหนองขำ
วัดหนองคล้า
วัดหนองบัว
วัดหนองสะแก
วัดหนองพง
วัดห้วยน้อย
วัดห้วยน้ำซึม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ,พวงหรีด โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง,พวงหรีด โพธิ์ประทับช้าง ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง,พวงหรีด โพธิ์ประทับช้าง ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง,พวงหรีด โพธิ์ประทับช้าง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดท่าบัวทอง ม.2 โพธิ์ประทับช้าง
วัดท่าพุดซา ม. 6 โพธิ์ประทับช้าง
วัดบึงโพธิ์ ม.1 โพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง ม. 3 โพธิ์ประทับช้าง
วัดหนองต้นไทร ม. 7 โพธิ์ประทับช้าง
วัดบ้านซ่อง ม. 7 ไผ่ท่าโพ
วัดไผ่ท่าโพใต้ ม. 3 ไผ่ท่าโพ
วัดลำนัง ม.2 ไผ่ท่าโพ
วัดวังท่าโพ ม. 4 ไผ่ท่าโพ
วัดใหม่โพธิ์ศรี ม. 1 ไผ่ท่าโพ
วัดดานน้อย ม.6 ดานน้อย วังจิก
วัดย่านยาว ม. 8 วังจิก
วัดราษฎร์บูรณะ ม.1 คลองจระเข้ วังจิก
วัดวังจิก ม. 2 วังจิก
วัดวังเทโพ ม. 3 วังจิก
วัดเกาะแก้ว ม. 11 ไผ่รอบ
วัดไผ่รอบ ม. 8 ไผ่รอบ
วัดม่วงเฒ่า ม.12 ม่วงเฒ่า ไผ่รอบ
วัดโรงวัว ม. 2 ไผ่รอบ
วัดสระประทุม ม.6 สระประทุม ไผ่รอบ
วัดหนองไม้แดง ม. 10 ไผ่รอบ
วัดหนองหลวง ม. 3 ไผ่รอบ
วัดหนองหัวปลวก ม. 12 ไผ่รอบ
วัดดงเสือเหลือง ม. 2 ดงเสือเหลือง
วัดทุ่งนาดี ม.8 ทุ่งนาดี ดงเสือเหลือง
วัดทุ่งประพาส ม.2 ทุ่งประพาส ดงเสือเหลือง
วัดทุ่งใหญ่ ม.1 ทุ่งใหญ่ ดงเสือเหลือง
วัดเนินพยอม ม. 1 ดงเสือเหลือง
วัดหนองขานาง ม. 7 ดงเสือเหลือง
วัดเนินสว่าง ม.1 เนินสว่าง เนินสว่าง
วัดเนินสาลิกา ม. 6 เนินสว่าง
วัดบึงกอก ม. 7 เนินสว่าง
วัดมาบมะไฟ ม.5 เนินสว่าง
วัดมาบสว่างสามัคคี ม.5 มาบมะไฟ เนินสว่าง
วัดสระมณี ม. 2 เนินสว่าง
วัดหนองขำ ม. 6 เนินสว่าง
วัดหนองคล้า ม. 3 เนินสว่าง
วัดหนองบัว ม. 5 เนินสว่าง
วัดหนองสะแก ม.6 เนินสว่าง
วัดหนองพง ม.6 หนองพง ทุ่งใหญ่
วัดห้วยน้อย ม.5 ห้วยน้อย ทุ่งใหญ่
วัดห้วยน้ำซึม ม.6 ทุ่งใหญ่
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง    ร้านดอกไม้ ไผ่ท่าโพ    ร้านดอกไม้ วังจิก   
ร้านดอกไม้ ไผ่รอบ    ร้านดอกไม้ ดงเสือเหลือง    ร้านดอกไม้ เนินสว่าง   
ร้านดอกไม้ ทุ่งใหญ่   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น