ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พิจิตร [ร้านดอกไม้ พิจิตร]

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
ร้านดอกไม้ วังทรายพูน
ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง
ร้านดอกไม้ ตะพานหิน
ร้านดอกไม้ บางมูลนาก
ร้านดอกไม้ โพทะเล
ร้านดอกไม้ สามง่าม
ร้านดอกไม้ ทับคล้อ
ร้านดอกไม้ สากเหล็ก
ร้านดอกไม้ บึงนาราง
ร้านดอกไม้ ดงเจริญ
ร้านดอกไม้ วชิรบารมี
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วัดงิ้วราย
วัดต้นชุมแสง
วัดตะพานหิน
วัดปิ่นสุทธาวาส
วัดพฤกษะวันโชติการาม
วัดสันติพลาราม
วัดหาดแตงโม
วัดคลองทองหลาง
วัดเทวประสาท
วัดธงไทยาราม
วัดพรหมประสิทธิ์
วัดโพธิ์ลอย
วัดห้วงสลิด
วัดคลองข่อย
วัดไทรโรงโขน
วัดไผ่หลวง
วัดแก้วศิริธรรมาราม
วัดเขาพนมกาว
วัดเทศสว่างเจริญ
วัดศรีวนาราม
วัดหนองพง
วัดหนองพยอม
วัดห้วยเกตุเกษม
วัดเจริญศรัทธา
วัดทุ่งโพธิ์
วัดหนองเครือซูด
วัดดงตะขบ
วัดหนองคล่อ
วัดใหม่สำราญ
วัดคลองคูณ
วัดประชุมชนสิตาราม
วัดวังไคร้
วัดพนมยอ (ใหม่พนมยอ)
วัดยางขาว (ยางขาวสุทธาวาส)
วัดวังสำโรง
วัดสามบึงบาตร (สามบึงบาตรเจริญ)
วัดท่าปอ
วัดยางคลี
วัดล่องตะแบก
วัดวังหว้า
วัดเนินทราย
วัดพระพุทธบาทเขารวก
วัดราษฎร์เจริญ
วัดสัตตวนาราม
วัดทับปรู
วัดทับหมัน
วัดบึงประดู่*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ตะพานหิน จ.พิจิตร ,พวงหรีด ตะพานหิน จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ตะพานหิน,พวงหรีด ตะพานหิน ร้านดอกไม้ ตะพานหิน,พวงหรีด ตะพานหิน ร้านดอกไม้ ตะพานหิน,พวงหรีด ตะพานหิน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดงิ้วราย ม. 2 งิ้วราย
วัดต้นชุมแสง ม. 1 งิ้วราย
วัดตะพานหิน ม. 2 งิ้วราย
วัดปิ่นสุทธาวาส ม. 6 งิ้วราย
วัดพฤกษะวันโชติการาม ม. 3 งิ้วราย
วัดสันติพลาราม ม. 3 งิ้วราย
วัดหาดแตงโม ม. 3 งิ้วราย
วัดคลองทองหลาง ม. 6 ห้วยเกตุ
วัดเทวประสาท ม. 3 ห้วยเกตุ
วัดธงไทยาราม ม. 8 ห้วยเกตุ
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 2 ห้วยเกตุ
วัดโพธิ์ลอย ม. 4 ห้วยเกตุ
วัดห้วงสลิด ม. 7 ห้วยเกตุ
วัดคลองข่อย ม. 5 ไทรโรงโขน
วัดไทรโรงโขน ม. 2 ไทรโรงโขน
วัดไผ่หลวง ม. 3 ไทรโรงโขน
วัดแก้วศิริธรรมาราม ม.2 หนองแก หนองพยอม
วัดเขาพนมกาว ม. 5 หนองพยอม
วัดเทศสว่างเจริญ ม. 6 หนองพยอม
วัดศรีวนาราม ม. 5 หนองพยอม
วัดหนองพง ม. 2 หนองพยอม
วัดหนองพยอม ม.3 หนองพยอม หนองพยอม
วัดห้วยเกตุเกษม ม. 1 หนองพยอม
วัดเจริญศรัทธา ม. 5 ทุ่งโพธิ์
วัดทุ่งโพธิ์ ม. 2 ทุ่งโพธิ์
วัดหนองเครือซูด ม. 6 ทุ่งโพธิ์
วัดดงตะขบ ม. 4 ดงตะขบ
วัดหนองคล่อ ม. 3 ดงตะขบ
วัดใหม่สำราญ ม. 6 ดงตะขบ
วัดคลองคูณ ม. 2 คลองคูน
วัดประชุมชนสิตาราม ม. 5 คลองคูน
วัดวังไคร้ ม. 1 คลองคูน
วัดพนมยอ (ใหม่พนมยอ) ม. 1 วังสำโรง
วัดยางขาว (ยางขาวสุทธาวาส) ม. 6 วังสำโรง
วัดวังสำโรง ม.2 วังสำโรง
วัดสามบึงบาตร (สามบึงบาตรเจริญ) ม. 3 วังสำโรง
วัดท่าปอ ม. 5 วังหว้า
วัดยางคลี ม. 3 วังหว้า
วัดล่องตะแบก ม. 4 วังหว้า
วัดวังหว้า ม.1 วังหว้า
วัดเนินทราย ม. 6 วังหลุม
วัดพระพุทธบาทเขารวก ม. 5 วังหลุม
วัดราษฎร์เจริญ ม. 9 วังหลุม
วัดสัตตวนาราม ม. 1 วังหลุม
วัดทับปรู ม. 2 ทับหมัน
วัดทับหมัน ม. 1 ทับหมัน
วัดบึงประดู่ ม. 5 ทับหมัน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้ ตะพานหิน    ร้านดอกไม้ งิ้วราย    ร้านดอกไม้ ห้วยเกตุ   
ร้านดอกไม้ ไทรโรงโขน    ร้านดอกไม้ หนองพยอม    ร้านดอกไม้ ทุ่งโพธิ์   
ร้านดอกไม้ ดงตะขบ    ร้านดอกไม้ คลองคูณ    ร้านดอกไม้ วังสำโรง   
ร้านดอกไม้ วังหว้า    ร้านดอกไม้ วังหลุม    ร้านดอกไม้ ทับหมัน   
ร้านดอกไม้ ไผ่หลวง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น