ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พิจิตร [ร้านดอกไม้ พิจิตร]

ร้านดอกไม้ เมืองพิจิตร
ร้านดอกไม้ วังทรายพูน
ร้านดอกไม้ โพธิ์ประทับช้าง
ร้านดอกไม้ ตะพานหิน
ร้านดอกไม้ บางมูลนาก
ร้านดอกไม้ โพทะเล
ร้านดอกไม้ สามง่าม
ร้านดอกไม้ ทับคล้อ
ร้านดอกไม้ สากเหล็ก
ร้านดอกไม้ บึงนาราง
ร้านดอกไม้ ดงเจริญ
ร้านดอกไม้ วชิรบารมี
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

วัดบ้านตาล
วัดปากน้ำ
วัดโพทะเล
วัดท้ายน้ำ
วัดเนินโพธิ์
วัดหนองบัว
วัดทะนง
วัดนาควิลัย
วัดน้ำผึ้ง
วัดคลองตางาว
วัดทับทิม
วัดท่าบัว
วัดหลวง
วัดเถรน้อย
วัดทุ่งน้อย
วัดใหม่ศรีวิชัย
วัดอินทร์พรหมใย
วัดท่าขมิ้น
วัดทุ่งใหญ่
วัดหนองคล้า
วัดหนองปทุม
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง
วัดท่ามะไฟ
วัดบางพล้อ
วัดพังน้อย
วัดวังตาด้วง
วัดหนองดง
วัดคงคาราม
วัดโพธิ์ศรี
วัดหิรัญญาราม
วัดทุ่งพรหมทอง
วัดบางลายใต้
วัดบางลายเหนือ
วัดประดาทอง
วัดบึงนาราง
วัดหนองแขม
วัดห้วงศรัทธาราม
วัดท่านั่ง
วัดวังแดง
วัดบ้านน้อย
วัดปากลัด
วัดขวาง
วัดพร้าว
วัดสุวรรณรังษี
วัดทุ่งทอง
วัดบึงลี
วัดโพธิ์ไทรงาม
วัดวังกระสูบ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ โพทะเล จ.พิจิตร ,พวงหรีด โพทะเล จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ โพทะเล,พวงหรีด โพทะเล ร้านดอกไม้ โพทะเล,พวงหรีด โพทะเล ร้านดอกไม้ โพทะเล,พวงหรีด โพทะเล
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดบ้านตาล ม. 1 โพทะเล
วัดปากน้ำ ม. 4 โพทะเล
วัดโพทะเล ม. 5 โพทะเล
วัดท้ายน้ำ ม. 2 ท้ายน้ำ
วัดเนินโพธิ์ ม. 4 ท้ายน้ำ
วัดหนองบัว ม. 5 ท้ายน้ำ
วัดทะนง ม. 1 ทะนง
วัดนาควิลัย ม.3 ทะนง
วัดน้ำผึ้ง ม.8 น้ำผึ้ง ทะนง
วัดคลองตางาว ม. 5 ท่าบัว
วัดทับทิม ม. 1 ท่าบัว
วัดท่าบัว ม. 4 ท่าบัว
วัดหลวง ม. 2 ท่าบัว
วัดเถรน้อย ม. 5 ทุ่งน้อย
วัดทุ่งน้อย ม. 2 ทุ่งน้อย
วัดใหม่ศรีวิชัย ม. 3 ทุ่งน้อย
วัดอินทร์พรหมใย ม. 1 ทุ่งน้อย
วัดท่าขมิ้น ม. 1 ท่าขมิ้น
วัดทุ่งใหญ่ ม.3 ทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น
วัดหนองคล้า ม.6 ท่าขมิ้น
วัดหนองปทุม ม. 2 ท่าขมิ้น
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง ม. 4 ท่าขมิ้น
วัดท่ามะไฟ ม. 1 ท่าเสา
วัดบางพล้อ ม. 5 ท่าเสา
วัดพังน้อย ม. 4 ท่าเสา
วัดวังตาด้วง ม.7 วังตาด้วง ท่าเสา
วัดหนองดง ม.2 ท่าเสา
วัดคงคาราม ม. 2 บางคลาน
วัดโพธิ์ศรี ม. 6 บางคลาน
วัดหิรัญญาราม ม. 5 บางคลาน
วัดทุ่งพรหมทอง ม. 8 บางลาย
วัดบางลายใต้ ม. 7 บางลาย
วัดบางลายเหนือ ม. 2 บางลาย
วัดประดาทอง ม. 6 บางลาย
วัดบึงนาราง ม. 1 บึงนาราง
วัดหนองแขม ม.4 หนองแขม บึงนาราง
วัดห้วงศรัทธาราม ม. 3 บึงนาราง
วัดท่านั่ง ม. 4 ท่านั่ง
วัดวังแดง ม. 1 ท่านั่ง
วัดบ้านน้อย ม. 1 บ้านน้อย
วัดปากลัด ม. 2 บ้านน้อย
วัดขวาง ม. 3 วัดขวาง
วัดพร้าว ม. 4 วัดขวาง
วัดสุวรรณรังษี ม.3 คลองกระชี วัดขวาง
วัดทุ่งทอง ม. 3 โพธิ์ไทรงาม
วัดบึงลี ม. 4 โพธิ์ไทรงาม
วัดโพธิ์ไทรงาม ม. 1 โพธิ์ไทรงาม
วัดวังกระสูบ ม.6 วังกระสูบ โพธิ์ไทรงาม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ร้านดอกไม้ โพทะเล    ร้านดอกไม้ ท้ายน้ำ    ร้านดอกไม้ ทะนง   
ร้านดอกไม้ ท่าบัว    ร้านดอกไม้ ทุ่งน้อย    ร้านดอกไม้ ท่าขมิ้น   
ร้านดอกไม้ ท่าเสา    ร้านดอกไม้ บางคลาน    ร้านดอกไม้ ท่านั่ง   
ร้านดอกไม้ บ้านน้อย    ร้านดอกไม้ วัดขวาง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น