ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เพชรบูรณ์ [ร้านดอกไม้ เพชรบูรณ์]

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
ร้านดอกไม้ ชนแดน
ร้านดอกไม้ หล่มสัก
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี
ร้านดอกไม้ ศรีเทพ
ร้านดอกไม้ หนองไผ่
ร้านดอกไม้ บึงสามพัน
ร้านดอกไม้ น้ำหนาว
ร้านดอกไม้ วังโป่ง
ร้านดอกไม้ เขาค้อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

วัดตาล
วัดทุ่งธงไชย
วัดนิรมลวัฒนา
วัดม่วงชุม
วัดวังเวิน
วัดศรีมงคล (ม. 2 หินกลิ้ง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า)
วัดศรีสุมังค์
วัดสระเกศ
วัดหนองบัวแก้ว
วัดกกกะทอน
วัดแก่งเสี้ยว
วัดจอมแจ้ง
วัดเนินสว่างอีเลิศ
วัดศรีบุญเรือง (ม. 6 นาซำ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า)
วัดดอนไชย
วัดท่าผู
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ไทร
วัดโพธิ์เย็น (ม. 6 ท่าผู ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า)
วัดศรีชมชื่น
วัดศิลามงคล
วัดสีบานเย็น
วัดหินแก้ว
วัดขามชุม
วัดนันทชาติ
วัดโพธิ์เย็น (ม. 2 เนิน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า)
วัดศรีไวย์
วัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา
วัดโป่งสามขา
วัดโพธิ์ชุม
วัดโพธิ์ตาก
วัดวังก้นหวด
วัดศรีบุญเรือง (ม. 3 อุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า)
วัดศิลาจารย์
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
วัดห้วยข่อย (โพธิ์เย็น)
วัดขามตาก
วัดทรายงาม
วัดธาตุพลแพง
วัดประชิตกัลยาณมุนี
วัดโพธิ์ศรี
วัดจอมศรี
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพนทอง
วัดภูปูน
วัดศรีฐาน
วัดศรีมงคล (ม. 3 นาแซง ต.วังบาล อ.หล่มเก่า)
วัดอรัญวารี
วัดม่วงเย็น
วัดลัฎฐิวัน
วัดศรีมงคล (ม. 2 นาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า)
วัดห้วยแล้ง
วัดตาดกลอยใต้
วัดเนินสว่างวังขอน
วัดมุจรินทร์
วัดศรีสุมังคลาราม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ,พวงหรีด หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า,พวงหรีด หล่มเก่า ร้านดอกไม้ หล่มเก่า,พวงหรีด หล่มเก่า ร้านดอกไม้ หล่มเก่า,พวงหรีด หล่มเก่า
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดตาล ม. 3 วัดตาล หล่มเก่า
วัดทุ่งธงไชย ม. 11 วัดทุ่ง หล่มเก่า
วัดนิรมลวัฒนา ม. 5 โนนโป่งตูม หล่มเก่า
วัดม่วงชุม ม. 9 พรวน หล่มเก่า
วัดวังเวิน ม. 12 วังเวิน หล่มเก่า
วัดศรีมงคล ม. 2 หินกลิ้ง หล่มเก่า
วัดศรีสุมังค์ ม. 4 วัดกลาง หล่มเก่า
วัดสระเกศ ม. 5 หล่มเก่า หล่มเก่า
วัดหนองบัวแก้ว ม. 1 หนองโจน หล่มเก่า
วัดกกกะทอน ม. 4 กกกะทอน นาซำ
วัดแก่งเสี้ยว ม. 5 แก่งเสี้ยว นาซำ
วัดจอมแจ้ง ม. 2 แก่งโตน นาซำ
วัดเนินสว่างอีเลิศ ม. 8 อีเลิศ นาซำ
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 นาซำ นาซำ
วัดดอนไชย ม.10 หนองหญ้าไทร หินฮาว
วัดท่าผู ม. 7 หินฮาว
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ม. 7 ภูผักไซ่ หินฮาว
วัดโพธิ์ชัย ม. 8 กุดแข้ หินฮาว
วัดโพธิ์ไทร ม. 9 น้ำขอน หินฮาว
วัดโพธิ์เย็น ม. 6 ท่าผู หินฮาว
วัดศรีชมชื่น ม. 2 หนองเล หินฮาว
วัดศิลามงคล ม. 3 หินฮาว หินฮาว
วัดสีบานเย็น ม. 5 ปลาฝา หินฮาว
วัดหินแก้ว ม. 1 บ้านหนองยาว หินฮาว
วัดขามชุม ม. 3 พร้าว บ้านเนิน
วัดนันทชาติ ม. 5 โจะโหวะเหนือ บ้านเนิน
วัดโพธิ์เย็น ม. 2 เนิน บ้านเนิน
วัดศรีไวย์ ม. 7 โจะโหวะใต้ บ้านเนิน
วัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา ม. 4 หนองเขียวใต้ ศิลา
วัดโป่งสามขา ม. 1 โป่งสามขา ศิลา
วัดโพธิ์ชุม ม. 8 สงเปลือย ศิลา
วัดโพธิ์ตาก ม. 6 ศิลา ศิลา
วัดวังก้นหวด ม. 4 วังก้นหวด ศิลา
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 อุ่มกะทาด ศิลา
วัดศิลาจารย์ ม. 6 ศิลา ศิลา
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี ม. 9 หนองเขียว ศิลา
วัดห้วยข่อย (โพธิ์เย็น) ม. 7 ห้วยข่อย ศิลา
วัดขามตาก ม. 1 นาแค นาแซง
วัดทรายงาม ม. 5 ห้วยมะเขือ นาแซง
วัดธาตุพลแพง ม. 2 นาแซง นาแซง
วัดประชิตกัลยาณมุนี ม. 6 บ้านห้วยมะยม นาแซง
วัดโพธิ์ศรี ม. 5 แก นาแซง
วัดจอมศรี ม. 10 วังบาล วังบาล
วัดโพธิ์ทอง ม. 5 น้ำครั่ง วังบาล
วัดโพนทอง ม. 11 เหมืองแบ่ง วังบาล
วัดภูปูน ม. 1 ภูปูน วังบาล
วัดศรีฐาน ม. 9 วังบาล วังบาล
วัดศรีมงคล ม. 3 นาแซง วังบาล
วัดอรัญวารี ม.13 ห้วยหอย วังบาล
วัดม่วงเย็น ม. 4 น้ำอ้อย นาเกาะ
วัดลัฎฐิวัน ม. 2 นาเกาะ นาเกาะ
วัดศรีมงคล ม. 2 นาเกาะ นาเกาะ
วัดห้วยแล้ง ม. 5 ห้วยแล้ง นาเกาะ
วัดตาดกลอยใต้ ม. 4 ตาดกลอยใต้ ตาดกลอย
วัดเนินสว่างวังขอน ม. 1 วังขอน ตาดกลอย
วัดมุจรินทร์ ม. 2 ห้วยอีจีน ตาดกลอย
วัดศรีสุมังคลาราม ม. 3 ตาดกลอยเหนือ ตาดกลอย
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ หล่มเก่า    ร้านดอกไม้ นาซำ    ร้านดอกไม้ หินฮาว   
ร้านดอกไม้ บ้านเนิน    ร้านดอกไม้ ศิลา    ร้านดอกไม้ นาแซง   
ร้านดอกไม้ วังบาล    ร้านดอกไม้ นาเกาะ    ร้านดอกไม้ ตาดกลอย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น