ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.นครศรีธรรมราช [ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช]

ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช
ร้านดอกไม้ พรหมคีรี
ร้านดอกไม้ ลานสกา
ร้านดอกไม้ ฉวาง
ร้านดอกไม้ พิปูน
ร้านดอกไม้ เชียรใหญ่
ร้านดอกไม้ ชะอวด
ร้านดอกไม้ ท่าศาลา
ร้านดอกไม้ ทุ่งสง
ร้านดอกไม้ นาบอน
ร้านดอกไม้ ทุ่งใหญ่
ร้านดอกไม้ ปากพนัง
ร้านดอกไม้ ร่อนพิบูลย์
ร้านดอกไม้ สิชล
ร้านดอกไม้ ขนอม
ร้านดอกไม้ หัวไทร
ร้านดอกไม้ บางขัน
ร้านดอกไม้ ถ้ำพรรณรา
ร้านดอกไม้ จุฬาภรณ์
ร้านดอกไม้ พระพรหม
ร้านดอกไม้ นบพิตำ
ร้านดอกไม้ ช้างกลาง
ร้านดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

วัดโคกธาตุ
วัดชลเฉนียน
วัดชายนา
วัดท้าวโคตร
วัดบุญนารอบ
วัดพระนคร
วัดพระมหาธาตุฯ
วัดเพชรจริก
วัดมุมป้อม
วัดศาลามีชัย
วัดสระเรียง
วัดสวนป่าน
วัดสวนหลวง
วัดเสมาเมือง
วัดหน้าพระธาตุ
วัดหน้าพระลาน
วัดจันทาราม
วัดชะเมา
วัดท่าโพธิ์
วัดประดู่พัฒนาราม
วัดศรีทวี
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดบูรณาราม
วัดมเหยงคณ์
วัดวังตะวันตก
วัดวังตะวันออก
วัดเสาธงทอง
วัดนารีประดิษฐ์
วัดราษฎร์เจริญ
วัดสิริวัฒนาราม
วัดคูพาย
วัดท่านคร
วัดนางพระยา
วัดโบสถ์ (ม. 2 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดปากนครบน
วัดมุขธารา
วัดดอนยาง
วัดน้ำสรง
วัดหญ้า
วัดท่าช้าง
วัดพระพรหม
วัดห้วยระย้า
วัดแพร่
วัดเลียบ
วัดกัตสัทธาราม (กัด)
วัดคันนาราม
วัดพระเพรง
วัดมะม่วงขาว
วัดมะม่วงตลอด
วัดหนองแตน
วัดชัน
วัดท้าวราษฎร์
วัดบ้านตาล
วัดสวนพลาราม
วัดน้ำรอบ
วัดพระเขียน
วัดหนองบัว
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น)
วัดพระมงกุฎ
วัดแจ้ง (ม. 2 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดท่างาม
วัดป่ายาง
วัดมะม่วงปลายแขน
วัดโรงฆ้อง
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์
วัดศาลาไพ
วัดเชิงแตระ
วัดท้ายสำเภา
วัดป่าตอ
วัดราษฎร์เจริญวราราม
วัดทุ่งแย้
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์เสด็จ
วัดวนาราม
วัดหัวอิฐ
วัดตรีนิมิตร
วัดท่าสะท้อน
วัดธาราวดี
วัดบางสะพาน
วัดบางใหญ่
วัดมัชฌิมภูมิ
วัดมุจลินทราวาส
วัดหนองนก
วัดแจ้ง ( ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดทรายทองสันตาราม
วัดท่าแพ
วัดท่าม่วง
วัดโบสถ์ (ม. 9 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
วัดไพศาลสถิตย์
วัดมะม่วงทอง
วัดวิสุทธิยาราม
วัดศรีมงคล
วัดคงคาเลียบ
วัดนาวง
วัดกุฏิ
วัดจังหูน
วัดโดนธาราม
วัดพังสิงห์
วัดสว่างอารมณ์
วัดหนองหนอน
วัดหมน*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ,พวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช,พวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช,พวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช ร้านดอกไม้ เมืองนครศรีธรรมราช,พวงหรีด เมืองนครศรีธรรมราช
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดโคกธาตุ ในเมือง
วัดชลเฉนียน ในเมือง
วัดชายนา ป่ากล้วย ในเมือง
วัดท้าวโคตร ในเมือง
วัดบุญนารอบ ในเมือง
วัดพระนคร ในเมือง
วัดพระมหาธาตุฯ ในเมือง
วัดเพชรจริก ในเมือง
วัดมุมป้อม ในเมือง
วัดศาลามีชัย ในเมือง
วัดสระเรียง ในเมือง
วัดสวนป่าน ในเมือง
วัดสวนหลวง ในเมือง
วัดเสมาเมือง ในเมือง
วัดหน้าพระธาตุ ในเมือง
วัดหน้าพระลาน ในเมือง
วัดจันทาราม ท่าวัง
วัดชะเมา ท่าวัง
วัดท่าโพธิ์ ท่าวัง
วัดประดู่พัฒนาราม ท่าวัง
วัดศรีทวี ท่าวัง
วัดใหญ่ชัยมงคล ท่าวัง
วัดบูรณาราม คลัง
วัดมเหยงคณ์ คลัง
วัดวังตะวันตก คลัง
วัดวังตะวันออก คลัง
วัดเสาธงทอง คลัง
วัดนารีประดิษฐ์ ม. 4 ท่าไร่
วัดราษฎร์เจริญ ม. 1 ท่าไร่
วัดสิริวัฒนาราม ม. 1 ท่าไร่
วัดคูพาย ม. 5 คูพาย ปากนคร
วัดท่านคร ม. 4 ปากนคร
วัดนางพระยา ม. 3 ปากนคร
วัดโบสถ์ ม. 2 ปากนคร
วัดปากนครบน ม. 2 ปากนคร
วัดมุขธารา ม. 1 ปากนคร
วัดดอนยาง ม. 5 นาทราย
วัดน้ำสรง ม. 3 นาทราย
วัดหญ้า ม. 2 นาทราย
วัดท่าช้าง ม. 2 นาพรุ
วัดพระพรหม ม. 1 นาพรุ
วัดห้วยระย้า ม. 5 นาพรุ
วัดแพร่ ม. 2 ช้างซ้าย
วัดเลียบ ม. 5 ช้างซ้าย
วัดกัตสัทธาราม (กัด) ม. 1 นาสาร
วัดคันนาราม ม. 5 นาสาร
วัดพระเพรง ม. 3 นาสาร
วัดมะม่วงขาว ม. 4 นาสาร
วัดมะม่วงตลอด ม. 2 นาสาร
วัดหนองแตน ม. 3 นาสาร
วัดชัน ม. 4 กำแพงเซา
วัดท้าวราษฎร์ ม. 3 กำแพงเซา
วัดบ้านตาล ม. 2 กำแพงเซา
วัดสวนพลาราม ม. 2 กำแพงเซา
วัดน้ำรอบ ม. 1 ไชยมนตรี
วัดพระเขียน ม. 1 ไชยมนตรี
วัดหนองบัว ม. 3 ไชยมนตรี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) ม. 1 มะม่วงสองต้น
วัดพระมงกุฎ ม. 6 นาเคียน
วัดแจ้ง ม. 2 ท่างิ้ว
วัดท่างาม ม. 5 ท่างิ้ว
วัดป่ายาง ม. 4 ท่างิ้ว
วัดมะม่วงปลายแขน ม. 1 ท่างิ้ว
วัดโรงฆ้อง ม. 3 ท่างิ้ว
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ม. 7 ท่างิ้ว
วัดศาลาไพ ม. 4 ท่างิ้ว
วัดเชิงแตระ ม. 6 ท้ายสำเภา
วัดท้ายสำเภา ม. 2 ท้ายสำเภา
วัดป่าตอ ม. 5 ท้ายสำเภา
วัดราษฎร์เจริญวราราม ม. 1 ท้ายสำเภา
วัดทุ่งแย้ ม. 6 โพธิ์เสด็จ
วัดโพธิ์ทอง ม. 5 โพธิ์เสด็จ
วัดโพธิ์เสด็จ ม. 8 โพธิ์เสด็จ
วัดวนาราม ม. 4 โพธิ์เสด็จ
วัดหัวอิฐ ม. 1 โพธิ์เสด็จ
วัดตรีนิมิตร ม. 1 บางจาก
วัดท่าสะท้อน ม. 2 บางจาก
วัดธาราวดี ม. 5 บางจาก
วัดบางสะพาน ม. 7 บางจาก
วัดบางใหญ่ ม. 5 บางจาก
วัดมัชฌิมภูมิ ม. 1 บางจาก
วัดมุจลินทราวาส ม. 6 บางจาก
วัดหนองนก ม. 2 บางจาก
วัดแจ้ง ปากพูน
วัดทรายทองสันตาราม ม. 4 ปากพูน
วัดท่าแพ ม. 1 ปากพูน
วัดท่าม่วง ม. 2 ปากพูน
วัดโบสถ์ ม. 9 ปากพูน
วัดไพศาลสถิตย์ ม. 3 ปากพูน
วัดมะม่วงทอง ม. 7 ปากพูน
วัดวิสุทธิยาราม ม. 6 ปากพูน
วัดศรีมงคล ม. 8 ปากพูน
วัดคงคาเลียบ ม. 3 ท่าซัก
วัดนาวง ม. 5 ท่าซัก
วัดกุฏิ ม. 16 ท่าเรือ
วัดจังหูน ม. 3 ท่าเรือ
วัดโดนธาราม ม. 7 ท่าเรือ
วัดพังสิงห์ ม. 2 ท่าเรือ
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ท่าเรือ
วัดหนองหนอน ม. 12 ท่าเรือ
วัดหมน ม. 5 ท่าเรือ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ร้านดอกไม้ ในเมือง    ร้านดอกไม้ ท่าวัง    ร้านดอกไม้ คลัง   
ร้านดอกไม้ ท่าไร่    ร้านดอกไม้ ปากนคร    ร้านดอกไม้ นาทราย   
ร้านดอกไม้ กำแพงเซา    ร้านดอกไม้ ไชยมนตรี    ร้านดอกไม้ มะม่วงสองต้น   
ร้านดอกไม้ นาเคียน    ร้านดอกไม้ ท่างิ้ว    ร้านดอกไม้ โพธิ์เสด็จ   
ร้านดอกไม้ บางจาก    ร้านดอกไม้ ปากพูน    ร้านดอกไม้ ท่าซัก   
ร้านดอกไม้ ท่าเรือ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น