ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ภูเก็ต [ร้านดอกไม้ ภูเก็ต]

ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต
ร้านดอกไม้ กะทู้
ร้านดอกไม้ ถลาง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วัดโฆษิตวิหาร
วัดเจริญสมณกิจ
วัดถาวรคุณาราม
วัดมงคลนิมิตร
วัดวิชิตสังฆาราม
วัดขจรรังสรรค์
วัดรัษฎาราม
วัดอร่ามรัตนาราม
วัดเทพนิมิตร
วัดนาคาราม
วัดไชยธาราราม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดกิตติสังฆาราม
วัดสุวรรณคีรีเขต*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ,พวงหรีด เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต,พวงหรีด เมืองภูเก็ต ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต,พวงหรีด เมืองภูเก็ต ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต,พวงหรีด เมืองภูเก็ต
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดโฆษิตวิหาร ม. 6 ถนนเทพกษัตรีย์ ตลาดใหญ่
วัดเจริญสมณกิจ ม. 6 บ้านบางงั่ว ตลาดใหญ่
วัดถาวรคุณาราม ม. 11 บ้านบางเหนียว ตลาดใหญ่
วัดมงคลนิมิตร ม. 2 ตลาดใหญ่
วัดวิชิตสังฆาราม ม. 6 ถนนนริศร ตลาดใหญ่
วัดขจรรังสรรค์ ม. 1 บ้านตลาดเหนือ ตลาดเหนือ
วัดรัษฎาราม ม.5 รัษฎา
วัดอร่ามรัตนาราม ม. 3 รัษฎา
วัดเทพนิมิตร ม. 1 บ้านแหลมชั่น วิชิต
วัดนาคาราม ม. 4 บ้านนาคา วิชิต
วัดไชยธาราราม ม. 6 บ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ฉลอง
วัดลัฎฐิวนาราม ม. 8 บ้านโคกโตนด ฉลอง
วัดสว่างอารมณ์ ม. 2 บ้านราไวย์ ราไวย์
วัดกิตติสังฆาราม ม. 2 บ้านกะตะ กะรน
วัดสุวรรณคีรีเขต ม. 1 บ้านกะรน กะรน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ร้านดอกไม้ ตลาดใหญ่    ร้านดอกไม้ ตลาดเหนือ    ร้านดอกไม้ เกาะแก้ว   
ร้านดอกไม้ รัษฎา    ร้านดอกไม้ วิชิต    ร้านดอกไม้ ฉลอง   
ร้านดอกไม้ ราไวย์    ร้านดอกไม้ กะรน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น