ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ภูเก็ต [ร้านดอกไม้ ภูเก็ต]

ร้านดอกไม้ เมืองภูเก็ต
ร้านดอกไม้ กะทู้
ร้านดอกไม้ ถลาง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วัดเทพกษัตรีย์
วัดพระทอง
วัดพระนางสร้าง
วัดเมืองใหม่
วัดท่าเรือ
วัดเทพวนาราม
วัดศรีสุนทร
วัดเชิงทะเล
วัดอนามัยเกษม
วัดโสภณวนาราม
วัดท่าฉัตรไชย
วัดไม้ขาว
วัดมงคลวราราม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ถลาง จ.ภูเก็ต ,พวงหรีด ถลาง จ.ภูเก็ต

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ถลาง,พวงหรีด ถลาง ร้านดอกไม้ ถลาง,พวงหรีด ถลาง ร้านดอกไม้ ถลาง,พวงหรีด ถลาง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดเทพกษัตรีย์ ม. 4 บ้านดอน เทพกษัตรีย์
วัดพระทอง ม. 2 บ้านนาใน เทพกษัตรีย์
วัดพระนางสร้าง ม. 1 บ้านตะเคียน เทพกษัตรีย์
วัดเมืองใหม่ ม. 5 บ้านเมืองใหม่ เทพกษัตรีย์
วัดท่าเรือ ม. 3 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร
วัดเทพวนาราม ม. 7 บ้านม่าหนิก ศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร ม. 5 บ้านลิพอน ศรีสุนทร
วัดเชิงทะเล ม. 1 บ้านศาลา เชิงทะเล
วัดอนามัยเกษม ม. 3 บ้านบางเทา เชิงทะเล
วัดโสภณวนาราม ม. 2 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก
วัดท่าฉัตรไชย ม. 5 ไม้ขาว
วัดไม้ขาว ม. 4 บ้านไม้ขาว ไม้ขาว
วัดมงคลวราราม ม. 1 บ้านในยาง สาคู
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร้านดอกไม้ เทพกระษัตรี    ร้านดอกไม้ ศรีสุนทร    ร้านดอกไม้ เชิงทะเล   
ร้านดอกไม้ ป่าคลอก    ร้านดอกไม้ ไม้ขาว    ร้านดอกไม้ สาคู   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น