ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ชุมพร [ร้านดอกไม้ ชุมพร]

ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร
ร้านดอกไม้ ท่าแซะ
ร้านดอกไม้ ปะทิว
ร้านดอกไม้ หลังสวน
ร้านดอกไม้ ละแม
ร้านดอกไม้ พะโต๊ะ
ร้านดอกไม้ สวี
ร้านดอกไม้ ทุ่งตะโก
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วัดนาสร้าง
วัดนิคมประชาสรรค์
วัดยางฆ้อ
วัดศรีสุเทพ
วัดแหลมยาง
วัดประชานิคม
วัดพ่อตาหินช้าง
วัดสวนมณีทรัพย์
วัดเขาแก้ว
วัดควนมณี
วัดนาหอยโข่ง
วัดปากแพรก
วัดวังครก
วัดหอระฆัง
วัดแก้วอินทยาราม
วัดลุ่ม
วัดเทพเจริญ
วัดเทพประดิษฐาราม
วัดภูพางพัฒนาราม
วัดหงษ์ปิยาราม
วัดแก้วประสิทธิ์
วัดคุริง
วัดประชาอุทิศ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ท่าแซะ จ.ชุมพร ,พวงหรีด ท่าแซะ จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ท่าแซะ,พวงหรีด ท่าแซะ ร้านดอกไม้ ท่าแซะ,พวงหรีด ท่าแซะ ร้านดอกไม้ ท่าแซะ,พวงหรีด ท่าแซะ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดนาสร้าง ม. 8 ท่าแซะ
วัดนิคมประชาสรรค์ ม. 13 ท่าแซะ
วัดยางฆ้อ ม. 7 ท่าแซะ
วัดศรีสุเทพ ม. 6 ท่าแซะ
วัดแหลมยาง ม. 3 ท่าแซะ
วัดประชานิคม ม.6 ทุ่งยอ คุริง
วัดพ่อตาหินช้าง ม. 2 สลุย
วัดสวนมณีทรัพย์ ม. 7 สลุย
วัดเขาแก้ว ม. 5 นากระตาม
วัดควนมณี ม. 6 นากระตาม
วัดนาหอยโข่ง ม.1 นากระตาม
วัดปากแพรก ม. 2 นากระตาม
วัดวังครก ม. 9 นากระตาม
วัดหอระฆัง ม. 4 นากระตาม
วัดแก้วอินทยาราม ม. 7 รับร่อ
วัดลุ่ม ม. 5 รับร่อ
วัดเทพเจริญ ม. 4 ท่าข้าม
วัดเทพประดิษฐาราม ม. 3 ท่าข้าม
วัดภูพางพัฒนาราม ม. 8 ท่าข้าม
วัดหงษ์ปิยาราม ม. 4 หงษ์เจริญ
วัดแก้วประสิทธิ์ ม. 3 หินแก้ว
วัดคุริง ม. 7 ทรัพย์อนันต์
วัดประชาอุทิศ ม.2 ทรัพย์อนันต์
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ ท่าแซะ    ร้านดอกไม้ คุริง    ร้านดอกไม้ สลุย   
ร้านดอกไม้ นากระตาม    ร้านดอกไม้ รับร่อ    ร้านดอกไม้ ท่าข้าม   
ร้านดอกไม้ หงษ์เจริญ    ร้านดอกไม้ หินแก้ว    ร้านดอกไม้ ทรัพย์อนันต์   
ร้านดอกไม้ สองพี่น้อง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น