ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ชุมพร [ร้านดอกไม้ ชุมพร]

ร้านดอกไม้ เมืองชุมพร
ร้านดอกไม้ ท่าแซะ
ร้านดอกไม้ ปะทิว
ร้านดอกไม้ หลังสวน
ร้านดอกไม้ ละแม
ร้านดอกไม้ พะโต๊ะ
ร้านดอกไม้ สวี
ร้านดอกไม้ ทุ่งตะโก
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วัดเขาเจดีย์
วัดดอนกุฎี
วัดดอนตะเคียน
วัดสุวรรณาราม
วัดแหลมยาง
วัดดอนแดง
วัดถ้ำทะเลทรัพย์
วัดถ้ำเขาปุก
วัดทุ่งไทรทอง
วัดปากด่าน
วัดป่ายาง
วัดสามัคคีชัย
วัดถ้ำเขาพลู
วัดบ่ออิฐ
วัดเอราวัณนันทิยาราม
วัดดอนยาง
วัดมาบอำมฤต
วัดบางแหวน
วัดหน้าค่าย
วัดไชยราช*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ปะทิว จ.ชุมพร ,พวงหรีด ปะทิว จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ปะทิว,พวงหรีด ปะทิว ร้านดอกไม้ ปะทิว,พวงหรีด ปะทิว ร้านดอกไม้ ปะทิว,พวงหรีด ปะทิว
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดเขาเจดีย์ ม. 7 บางสน
วัดดอนกุฎี ม. 5 บางสน
วัดดอนตะเคียน ม. 2 บางสน
วัดสุวรรณาราม ม. 7 บางสน
วัดแหลมยาง ม.8 แหลมยาง บางสน
วัดดอนแดง ม.2 เกาะชะอม ทะเลทรัพย์
วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ม. 4 ทะเลทรัพย์
วัดถ้ำเขาปุก ม. 10 สะพลี
วัดทุ่งไทรทอง ม. 8 สะพลี
วัดปากด่าน ม. 2 สะพลี
วัดป่ายาง ม. 4 สะพลี
วัดสามัคคีชัย ม. 5 สะพลี
วัดถ้ำเขาพลู ม.3 ชุมโค
วัดบ่ออิฐ ม. 1 ชุมโค
วัดเอราวัณนันทิยาราม ม.11 คลองวังช้าง ชุมโค
วัดดอนยาง ม. 4 ดอนยาง
วัดมาบอำมฤต ม. 1 ดอนยาง
วัดบางแหวน ม. 4 ปากคลอง
วัดหน้าค่าย ม. 1 ปากคลอง
วัดไชยราช ม.3 ไชยราช เขาไชยราช
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ร้านดอกไม้ บางสน    ร้านดอกไม้ ทะเลทรัพย์    ร้านดอกไม้ สะพลี   
ร้านดอกไม้ ชุมโค    ร้านดอกไม้ ดอนยาง    ร้านดอกไม้ ปากคลอง   
ร้านดอกไม้ เขาไชยราช   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น