ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.สงขลา [ร้านดอกไม้ สงขลา]

ร้านดอกไม้ เมืองสงขลา
ร้านดอกไม้ สทิงพระ
ร้านดอกไม้ จะนะ
ร้านดอกไม้ นาทวี
ร้านดอกไม้ เทพา
ร้านดอกไม้ สะบ้าย้อย
ร้านดอกไม้ ระโนด
ร้านดอกไม้ กระแสสินธุ์
ร้านดอกไม้ รัตภูมิ
ร้านดอกไม้ สะเดา
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
ร้านดอกไม้ นาหม่อม
ร้านดอกไม้ ควนเนียง
ร้านดอกไม้ บางกล่ำ
ร้านดอกไม้ สิงหนคร
ร้านดอกไม้ คลองหอยโข่ง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วัดจะทิ้งพระ
วัดกระดังงา
วัดกลาง
วัดพังเถียะ
วัดประเจียก
วัดประดิษฐ์สโมสร
วัดพังกก
วัดสนามชัย
วัดชะแม
วัดดีหลวง
วัดชลธาร์วาส
วัดชุมพล
วัดนางเหล้า
วัดพะโคะ
วัดศิลาลอย
วัดคลองรี
วัดโคกโพธิ์
วัดท่าคุระ
วัดประดู่หอม
วัดคูขุด
วัดดอนคัน
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดศรีไชย
วัดแหลมวัง
วัดท่าหิน
วัดโพธิ์กลาง
วัดห้วยลาด
วัดจันทร์
วัดบ่อประดู่
วัดบ่อแดง
วัดพิกุล
วัดวาส
วัดผาสุกกาวาส
วัดสุวรรณาราม
วัดใหม่*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สทิงพระ จ.สงขลา ,พวงหรีด สทิงพระ จ.สงขลา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สทิงพระ,พวงหรีด สทิงพระ ร้านดอกไม้ สทิงพระ,พวงหรีด สทิงพระ ร้านดอกไม้ สทิงพระ,พวงหรีด สทิงพระ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดจะทิ้งพระ ม. 4 จะทิ้งพระ
วัดกระดังงา ม. 3 กระดังงา
วัดกลาง ม. 5 กระดังงา
วัดพังเถียะ ม.7 กระดังงา
วัดประเจียก ม. 5 สนามชัย
วัดประดิษฐ์สโมสร ม. 3 สนามชัย
วัดพังกก ม. 1 สนามชัย
วัดสนามชัย ม.2 สนามชัย
วัดชะแม ม. 5 ดีหลวง
วัดดีหลวง ม. 2 ดีหลวง
วัดชลธาร์วาส ม. 1 ชุมพล
วัดชุมพล ม. 7 ชุมพล
วัดนางเหล้า ม. 3 ชุมพล
วัดพะโคะ ม. 6 ชุมพล
วัดศิลาลอย ม. 4 ชุมพล
วัดคลองรี ม. 4 คลองรี
วัดโคกโพธิ์ ม. 7 คลองรี
วัดท่าคุระ ม. 9 คลองรี
วัดประดู่หอม ม. 1 คลองรี
วัดคูขุด ม. 4 คูขุด
วัดดอนคัน ม. 7 คูขุด
วัดธรรมประดิษฐ์ ม. 7 คูขุด
วัดศรีไชย ม. 2 คูขุด
วัดแหลมวัง ม. 6 คูขุด
วัดท่าหิน ม. 6 ท่าหิน
วัดโพธิ์กลาง ม. 8 ท่าหิน
วัดห้วยลาด ม. 2 ท่าหิน
วัดจันทร์ ม. 5 วัดจันทร์
วัดบ่อประดู่ ม. 3 วัดจันทร์
วัดบ่อแดง ม. 3 บ่อแดง
วัดพิกุล ม. 6 บ่อแดง
วัดวาส ม.2 บ่อแดง บ่อแดง
วัดผาสุกกาวาส ม. 1 บ่อดาน
วัดสุวรรณาราม ม. 2 บ่อดาน
วัดใหม่ ม. 6 บ่อดาน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ร้านดอกไม้ จะทิ้งพระ    ร้านดอกไม้ กระดังงา    ร้านดอกไม้ สนามชัย   
ร้านดอกไม้ ดีหลวง    ร้านดอกไม้ ชุมพล    ร้านดอกไม้ คลองรี   
ร้านดอกไม้ คูขุด    ร้านดอกไม้ ท่าหิน    ร้านดอกไม้ วัดจันทร์   
ร้านดอกไม้ บ่อแดง    ร้านดอกไม้ บ่อดาน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น