ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.สงขลา [ร้านดอกไม้ สงขลา]

ร้านดอกไม้ เมืองสงขลา
ร้านดอกไม้ สทิงพระ
ร้านดอกไม้ จะนะ
ร้านดอกไม้ นาทวี
ร้านดอกไม้ เทพา
ร้านดอกไม้ สะบ้าย้อย
ร้านดอกไม้ ระโนด
ร้านดอกไม้ กระแสสินธุ์
ร้านดอกไม้ รัตภูมิ
ร้านดอกไม้ สะเดา
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
ร้านดอกไม้ นาหม่อม
ร้านดอกไม้ ควนเนียง
ร้านดอกไม้ บางกล่ำ
ร้านดอกไม้ สิงหนคร
ร้านดอกไม้ คลองหอยโข่ง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.จะนะ จ.สงขลา

วัดกาญจนาวาส
วัดโรจนาราม
วัดเชิงคีรี
วัดทุ่งพระ
วัดบ้านไร่
วัดเกษมรัตน์
วัดสะพานไม้แก่น
วัดสะกอม
วัดคลองคล้า
วัดควนไม้ไผ่
วัดประจ่า
วัดนาเจริญ
วัดน้ำขาวนอก
วัดน้ำขาวใน
วัดบูรณาราม
วัดขุนตัดหวาย
วัดช้างคลอด
วัดขุนทอง
วัดโคกทราย
วัดมัชฌมเขต
วัดคูนายสังข์
วัดควนมิตร
วัดช่องเขา
วัดทุ่งแนะ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ จะนะ จ.สงขลา ,พวงหรีด จะนะ จ.สงขลา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.จะนะ จ.สงขลา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ จะนะ,พวงหรีด จะนะ ร้านดอกไม้ จะนะ,พวงหรีด จะนะ ร้านดอกไม้ จะนะ,พวงหรีด จะนะ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จะนะ จ.สงขลา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.จะนะ จ.สงขลา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกาญจนาวาส ม. 2 บ้านนา
วัดโรจนาราม ม. 5 บ้านนา
วัดเชิงคีรี ม. 1 ป่าชิง
วัดทุ่งพระ ม. 2 ป่าชิง
วัดบ้านไร่ ม. 5 ป่าชิง
วัดเกษมรัตน์ ม. 7 สะพานไม้แก่น
วัดสะพานไม้แก่น ม. 1 สะพานไม้แก่น
วัดสะกอม ม. 2 สะกอม
วัดคลองคล้า ม. 6 นาหว้า
วัดควนไม้ไผ่ ม. 8 นาหว้า
วัดประจ่า ม. 6 นาหว้า
วัดนาเจริญ ม. 6 นาทับ
วัดน้ำขาวนอก ม.3 น้ำขาว
วัดน้ำขาวใน ม. 6 น้ำขาว
วัดบูรณาราม ม. 11 น้ำขาว
วัดขุนตัดหวาย ม. 3 ขุนตัดหวาย
วัดช้างคลอด ม. 4 ท่าหม้อไทร
วัดขุนทอง ม. 4 จะโหนง
วัดโคกทราย ม. 1 จะโหนง
วัดมัชฌมเขต ม. 8 คู
วัดคูนายสังข์ ม. 6 แค
วัดควนมิตร ม. 2 คลองเปียะ
วัดช่องเขา ม. 4 คลองเปียะ
วัดทุ่งแนะ ม. 1 คลองเปียะ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จะนะ จ.สงขลา

ร้านดอกไม้ บ้านนา    ร้านดอกไม้ ป่าชิง    ร้านดอกไม้ สะพานไม้แก่น   
ร้านดอกไม้ สะกอม    ร้านดอกไม้ นาหว้า    ร้านดอกไม้ นาทับ   
ร้านดอกไม้ น้ำขาว    ร้านดอกไม้ ขุนตัดหวาย    ร้านดอกไม้ ท่าหมอไทร   
ร้านดอกไม้ จะโหนง    ร้านดอกไม้ คู    ร้านดอกไม้ แค   
ร้านดอกไม้ คลองเปียะ    ร้านดอกไม้ ตลิ่งชัน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น