ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ตรัง [ร้านดอกไม้ ตรัง]

ร้านดอกไม้ เมืองตรัง
ร้านดอกไม้ กันตัง
ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว
ร้านดอกไม้ ปะเหลียน
ร้านดอกไม้ สิเกา
ร้านดอกไม้ ห้วยยอด
ร้านดอกไม้ วังวิเศษ
ร้านดอกไม้ นาโยง
ร้านดอกไม้ รัษฎา
ร้านดอกไม้ หาดสำราญ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

วัดนิกรรังสฤษฎิ์
วัดชลวาปีวิหาร
วัดประชาบำรุง
วัดโหละหาร
วัดควนนิมิตศิลา
วัดหนองชุมแสง
วัดหนองเป็ด
วัดช่องหาย
วัดปากคลอง
วัดโพรงจระเข้
วัดลำไห
วัดห้วยสอ
วัดโหละคล้า
วัดควนอินทนินงาม
วัดชัยภูมิสถิตย์
วัดพิกุลทอง
วัดใหม่ไทรงาม
วัดอัมพวัน*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว จ.ตรัง ,พวงหรีด ย่านตาขาว จ.ตรัง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว,พวงหรีด ย่านตาขาว ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว,พวงหรีด ย่านตาขาว ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว,พวงหรีด ย่านตาขาว
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดนิกรรังสฤษฎิ์ ม. 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว
วัดชลวาปีวิหาร ม. 3 หนักแบก หนองบ่อ
วัดประชาบำรุง ม. 2 หนักแบก หนองบ่อ
วัดโหละหาร ม. 1 หนองบ่อ
วัดควนนิมิตศิลา ม. 2 ควนหิน นาชุมเห็ด
วัดหนองชุมแสง ม. 3 นาชุมเห็ด
วัดหนองเป็ด ม.6 นาชุมเห็ด
วัดช่องหาย ม. 3 ในควน
วัดปากคลอง ม. 6 ปากคลอง ในควน
วัดโพรงจระเข้ ม.5 นาไห ในควน
วัดลำไห ม. 3 โพรงจระเข้
วัดห้วยสอ ม. 2 โพรงจระเข้
วัดโหละคล้า ม. 7 โพรงจระเข้
วัดควนอินทนินงาม ม. 1 ควนอินทนิลงาม ทุ่งกระบือ
วัดชัยภูมิสถิตย์ ม. 2 ทุ่งค่าย ทุ่งค่าย
วัดพิกุลทอง ม. 2 พิกุลทอง เกาะเปียะ
วัดใหม่ไทรงาม ม. 6 เกาะเปียะ
วัดอัมพวัน ม. 4 เกาะเปียะ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

ร้านดอกไม้ ย่านตาขาว    ร้านดอกไม้ หนองบ่อ    ร้านดอกไม้ นาชุมเห็ด   
ร้านดอกไม้ ในควน    ร้านดอกไม้ โพรงจระเข้    ร้านดอกไม้ ทุ่งกระบือ   
ร้านดอกไม้ ทุ่งค่าย    ร้านดอกไม้ เกาะเปียะ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น