ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พัทลุง [ร้านดอกไม้ พัทลุง]

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
ร้านดอกไม้ กงหรา
ร้านดอกไม้ เขาชัยสน
ร้านดอกไม้ ตะโหมด
ร้านดอกไม้ ควนขนุน
ร้านดอกไม้ ปากพะยูน
ร้านดอกไม้ ศรีบรรพต
ร้านดอกไม้ ป่าบอน
ร้านดอกไม้ บางแก้ว
ร้านดอกไม้ ป่าพะยอม
ร้านดอกไม้ ศรีนครินทร์
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วัดคูหาสวรรค์
วัดโคกเนียน
วัดนางลาด
วัดนิโครธาราม
วัดประดู่หอม
วัดภูผาภิมุข
วัดอินทราวาส
วัดถ้ำสุมะโน
วัดบ้านนา
วัดปุณณาวาส
วัดเขาเจียก
วัดโคกชะงาย
วัดควนปรง
วัดควนอินทร์นิมิตร
วัดไทรห้อย
วัดอัมพวนาราม
วัดโคกมะม่วง
วัดธาราสถิตย์
วัดโคกแย้ม
วัดนาท่อม
วัดเขาแดงตก
วัดควนกรวด
วัดปรางค์ชัย
วัดปรางหมู่นอก
วัดปรางหมู่ใน
วัดท่าแค
วัดโพธาวาส
วัดศาลาไม้ไผ่
วัดอภยาราม
วัดกุฎิภักดีสังวร
วัดคงคาสวัสดิ์
วัดเตาปูน
วัดปากประ
วัดป่าขอม
วัดป่าลิไลย์
วัดโพเด็ด
วัดยางงาม
วัดวัง
วัดวิหารเบิก
วัดโคกคีรี
วัดจินตาวาส
วัดตำนาน
วัดทุ่งลาน
วัดประจิมทิศาราม
วัดโพธิ์ตำนาน
วัดสมสมัย
วัดควนแร่
วัดชายคลอง
วัดบ้านสวน
วัดประดู่ทอง
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว
วัดกลาง
วัดนาโอ่
วัดแจ้ง
วัดท่าสำเภาใต้
วัดท่าสำเภาเหนือ
วัดปากสระ
วัดวิหารสูง
วัดสุวรรณวิหารน้อย
วัดต้นไทร
วัดป่วงช้าง
วัดหัวหมอน
วัดอุทัยธรรมาราม
วัดเขาแดงตะวันออก
วัดควนถบ
วัดควนมะพร้าว
วัดขัน
วัดร่มเมือง
วัดทุ่งยาว
วัดลำกะ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ,พวงหรีด เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง,พวงหรีด เมืองพัทลุง ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง,พวงหรีด เมืองพัทลุง ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง,พวงหรีด เมืองพัทลุง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์
วัดโคกเนียน คูหาสวรรค์
วัดนางลาด คูหาสวรรค์
วัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์
วัดประดู่หอม คูหาสวรรค์
วัดภูผาภิมุข คูหาสวรรค์
วัดอินทราวาส คูหาสวรรค์
วัดถ้ำสุมะโน ม.1 นาวง บ้านนา
วัดบ้านนา ม. 3 บ้านนา
วัดปุณณาวาส ม. 2 บ้านนา
วัดเขาเจียก ม. 6 เขาเจียก
วัดโคกชะงาย ม. 9 เขาเจียก
วัดควนปรง ม. 2 ท่ามิหรำ
วัดควนอินทร์นิมิตร ม. 9 ท่ามิหรำ
วัดไทรห้อย ม. 7 ท่ามิหรำ
วัดอัมพวนาราม ม. 3 ท่ามิหรำ
วัดโคกมะม่วง ม. 3 โคกชะงาย
วัดธาราสถิตย์ ม. 4 โคกชะงาย
วัดโคกแย้ม ม. 2 นาท่อม
วัดนาท่อม ม. 7 นาท่อม
วัดเขาแดงตก ม. 1 ปรางหมู่
วัดควนกรวด ม. 5 ปรางหมู่
วัดปรางค์ชัย ม. 6 ปรางหมู่
วัดปรางหมู่นอก ม. 8 ปรางหมู่
วัดปรางหมู่ใน ม. 4 ปรางหมู่
วัดท่าแค ม. 1 ท่าแค
วัดโพธาวาส ม. 8 ท่าแค
วัดศาลาไม้ไผ่ ม. 8 ท่าแค
วัดอภยาราม ม. 6 ท่าแค
วัดกุฎิภักดีสังวร ม. 7 ลำปำ
วัดคงคาสวัสดิ์ ม. 9 ลำปำ
วัดเตาปูน ม. 2 ลำปำ
วัดปากประ ม. 8 ลำปำ
วัดป่าขอม ม. 6 ลำปำ
วัดป่าลิไลย์ ม. 7 ลำปำ
วัดโพเด็ด ม. 9 ลำปำ
วัดยางงาม ม. 9 ลำปำ
วัดวัง ม. 4 ลำปำ
วัดวิหารเบิก ม. 4 ลำปำ
วัดโคกคีรี ม. 11 ตำนาน
วัดจินตาวาส ม. 2 ตำนาน
วัดตำนาน ม. 8 ตำนาน
วัดทุ่งลาน ม. 12 ตำนาน
วัดประจิมทิศาราม ม. 3 ตำนาน
วัดโพธิ์ตำนาน ม. 5 ตำนาน
วัดสมสมัย ม. 5 ตำนาน
วัดควนแร่ ม. 1 ควนมะพร้าว
วัดชายคลอง ม. 7 ควนมะพร้าว
วัดบ้านสวน ม. 12 ควนมะพร้าว
วัดประดู่ทอง ม. 5 ควนมะพร้าว
วัดโพธิ์ควนมะพร้าว ม. 9 ควนมะพร้าว
วัดกลาง ม. 5 ร่มเมือง
วัดนาโอ่ ม. 1 ร่มเมือง
วัดแจ้ง ม. 1 ชัยบุรี
วัดท่าสำเภาใต้ ม. 4 ชัยบุรี
วัดท่าสำเภาเหนือ ม. 7 ชัยบุรี
วัดปากสระ ม. 10 ชัยบุรี
วัดวิหารสูง ม. 3 ชัยบุรี
วัดสุวรรณวิหารน้อย ม. 2 ชัยบุรี
วัดต้นไทร ม. 2 นาโหนด
วัดป่วงช้าง ม. 5 นาโหนด
วัดหัวหมอน ม. 3 นาโหนด
วัดอุทัยธรรมาราม ม. 1 นาโหนด
วัดเขาแดงตะวันออก ม. 5 พญาขัน
วัดควนถบ ม. 4 พญาขัน
วัดควนมะพร้าว ม. 2 พญาขัน
วัดขัน ม. 3 อ่างทอง
วัดร่มเมือง ม. 3 อ่างทอง
วัดทุ่งยาว ม.1 ทุ่งยาว ชุมพล
วัดลำกะ ม. 3 ชุมพล
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ คูหาสวรรค์    ร้านดอกไม้ เขาเจียก    ร้านดอกไม้ ท่ามิหรำ   
ร้านดอกไม้ โคกชะงาย    ร้านดอกไม้ นาท่อม    ร้านดอกไม้ ปรางหมู่   
ร้านดอกไม้ ท่าแค    ร้านดอกไม้ ลำปำ    ร้านดอกไม้ ตำนาน   
ร้านดอกไม้ ควนมะพร้าว    ร้านดอกไม้ ร่มเมือง    ร้านดอกไม้ ชัยบุรี   
ร้านดอกไม้ นาโหนด    ร้านดอกไม้ พญาขัน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น