ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พัทลุง [ร้านดอกไม้ พัทลุง]

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
ร้านดอกไม้ กงหรา
ร้านดอกไม้ เขาชัยสน
ร้านดอกไม้ ตะโหมด
ร้านดอกไม้ ควนขนุน
ร้านดอกไม้ ปากพะยูน
ร้านดอกไม้ ศรีบรรพต
ร้านดอกไม้ ป่าบอน
ร้านดอกไม้ บางแก้ว
ร้านดอกไม้ ป่าพะยอม
ร้านดอกไม้ ศรีนครินทร์
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วัดโคกพญา
วัดไทรงามใหม่
วัดนางหลง
วัดบรรพตพินิต
วัดหัวเขาชัยสน
วัดอุดมวราราม
วัดชุมประดิษฐ์
วัดท่านางพรหม
วัดท่าลาด
วัดโพธิญาณวราราม
วัดศุภศาตราราม
วัดแตระ
วัดบางแก้ว
วัดคลองขุด
วัดควนโก
วัดจรณาราม
วัดสะทัง
วัดสะทังใหญ่
วัดห้วยแตน
วัดหานโพธิ์
วัดแหลมดิน
วัดเกาะทองสม
วัดควนยวน
วัดท่าควาย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เขาชัยสน จ.พัทลุง ,พวงหรีด เขาชัยสน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เขาชัยสน,พวงหรีด เขาชัยสน ร้านดอกไม้ เขาชัยสน,พวงหรีด เขาชัยสน ร้านดอกไม้ เขาชัยสน,พวงหรีด เขาชัยสน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดโคกพญา ม. 1 เขาชัยสน
วัดไทรงามใหม่ ม. 4 เขาชัยสน
วัดนางหลง ม. 2 เขาชัยสน
วัดบรรพตพินิต ม. 3 เขาชัยสน
วัดหัวเขาชัยสน ม. 3 เขาชัยสน
วัดอุดมวราราม ม. 3 เขาชัยสน
วัดชุมประดิษฐ์ ม. 5 ควนขนุน
วัดท่านางพรหม ม. 2 ควนขนุน
วัดท่าลาด ม. 3 ควนขนุน
วัดโพธิญาณวราราม ม. 4 ควนขนุน
วัดศุภศาตราราม ม. 5 ควนขนุน
วัดแตระ ม.6 จองถนน
วัดบางแก้ว ม. 4 จองถนน
วัดคลองขุด ม. 8 หานโพธิ์
วัดควนโก ม.1 ควนโก หานโพธิ์
วัดจรณาราม ม. 3 หานโพธิ์
วัดสะทัง ม. 4 หานโพธิ์
วัดสะทังใหญ่ ม. 4 หานโพธิ์
วัดห้วยแตน ม. 2 หานโพธิ์
วัดหานโพธิ์ ม. 2 หานโพธิ์
วัดแหลมดิน ม.6 หานโพธิ์
วัดเกาะทองสม ม. 1 โคกม่วง
วัดควนยวน ม. 2 โคกม่วง
วัดท่าควาย ม. 5 โคกม่วง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ เขาชัยสน    ร้านดอกไม้ ควนขนุน    ร้านดอกไม้ จองถนน   
ร้านดอกไม้ หานโพธิ์    ร้านดอกไม้ โคกม่วง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น