ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พัทลุง [ร้านดอกไม้ พัทลุง]

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
ร้านดอกไม้ กงหรา
ร้านดอกไม้ เขาชัยสน
ร้านดอกไม้ ตะโหมด
ร้านดอกไม้ ควนขนุน
ร้านดอกไม้ ปากพะยูน
ร้านดอกไม้ ศรีบรรพต
ร้านดอกไม้ ป่าบอน
ร้านดอกไม้ บางแก้ว
ร้านดอกไม้ ป่าพะยอม
ร้านดอกไม้ ศรีนครินทร์
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วัดราษฎร์นุกูล
วัดสุวรรณวิชัย
วัดโคกศักดิ์
วัดทะเลน้อย
วัดธรรมสถิต
วัดประดู่หอม
วัดเกาะยาง
วัดเขาโพรกเพลง
วัดโงกน้ำ
วัดพังดาน
วัดลานแซะ
วัดควนปริง
วัดทุ่งขึงหนัง
วัดป่าวิไลย์
วัดศรีธรรมาราม
วัดหนองโต๊ะปาน
วัดทุ่งเตง
วัดแหลมโตนด
วัดควนปันตาราม
วัดปากสระ
วัดสุนทราวาส
วัดโคกโดน
วัดโคกน้ำหัก
วัดป่าตอ
วัดหรังแคบ
วัดเขาอ้อ
วัดดอนศาลา
วัดบ้านสวน
วัดประดู่เรียง
วัดภูเขาทอง
วัดมะกอกเหนือ
วัดควนพนางตุง
วัดไทรงาม
วัดธรรมสามัคคี
วัดสวนธรรมเจดีย์
วัดท้ายวัง
วัดพิกุลทอง
วัดล้อ
วัดเขาป้าเจ้
วัดควนแพรกหา*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ควนขนุน จ.พัทลุง ,พวงหรีด ควนขนุน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ควนขนุน,พวงหรีด ควนขนุน ร้านดอกไม้ ควนขนุน,พวงหรีด ควนขนุน ร้านดอกไม้ ควนขนุน,พวงหรีด ควนขนุน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดราษฎร์นุกูล ม. 3 ควนขนุน
วัดสุวรรณวิชัย ม. 9 ควนขนุน
วัดโคกศักดิ์ ม. 6 ทะเลน้อย
วัดทะเลน้อย ม. 2 ทะเลน้อย
วัดธรรมสถิต ม. 6 ทะเลน้อย
วัดประดู่หอม ม. 5 ทะเลน้อย
วัดเกาะยาง ม. 3 นาขยาด
วัดเขาโพรกเพลง ม. 9 นาขยาด
วัดโงกน้ำ ม. 8 นาขยาด
วัดพังดาน ม. 2 นาขยาด
วัดลานแซะ ม. 1 นาขยาด
วัดควนปริง ม. 12 พนมวังก์
วัดทุ่งขึงหนัง ม. 6 พนมวังก์
วัดป่าวิไลย์ ม. 9 พนมวังก์
วัดศรีธรรมาราม ม. 5 พนมวังก์
วัดหนองโต๊ะปาน ม. 2 พนมวังก์
วัดทุ่งเตง ม. 4 แหลมโตนด
วัดแหลมโตนด ม. 2 แหลมโตนด
วัดควนปันตาราม ม. 6 ปันแต
วัดปากสระ ม. 4 ปันแต
วัดสุนทราวาส ม. 9 ปันแต
วัดโคกโดน ม. 2 โตนดด้วน
วัดโคกน้ำหัก ม. 9 โตนดด้วน
วัดป่าตอ ม. 8 โตนดด้วน
วัดหรังแคบ ม. 8 ดอนทราย
วัดเขาอ้อ ม. 3 มะกอกเหนือ
วัดดอนศาลา ม. 8 มะกอกเหนือ
วัดบ้านสวน ม. 6 มะกอกเหนือ
วัดประดู่เรียง ม. 1 มะกอกเหนือ
วัดภูเขาทอง ม. 1 มะกอกเหนือ
วัดมะกอกเหนือ ม. 7 มะกอกเหนือ
วัดควนพนางตุง ม. 3 พนางตุง
วัดไทรงาม ม. 8 พนางตุง
วัดธรรมสามัคคี ม.6 ไสขี้กวาง พนางตุง
วัดสวนธรรมเจดีย์ ม. 3 พนางตุง
วัดท้ายวัง ม. 10 ชะมวง
วัดพิกุลทอง ม. 2 ชะมวง
วัดล้อ ม. 9 ชะมวง
วัดเขาป้าเจ้ ม. 7 แพรกหา
วัดควนแพรกหา ม. 3 แพรกหา
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ ควนขนุน    ร้านดอกไม้ ทะเลน้อย    ร้านดอกไม้ นาขยาด   
ร้านดอกไม้ พนมวังก์    ร้านดอกไม้ แหลมโตนด    ร้านดอกไม้ ปันแต   
ร้านดอกไม้ โตนดด้วน    ร้านดอกไม้ ดอนทราย    ร้านดอกไม้ มะกอกเหนือ   
ร้านดอกไม้ พนางตุง    ร้านดอกไม้ ชะมวง    ร้านดอกไม้ แพรกหา   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น