ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พัทลุง [ร้านดอกไม้ พัทลุง]

ร้านดอกไม้ เมืองพัทลุง
ร้านดอกไม้ กงหรา
ร้านดอกไม้ เขาชัยสน
ร้านดอกไม้ ตะโหมด
ร้านดอกไม้ ควนขนุน
ร้านดอกไม้ ปากพะยูน
ร้านดอกไม้ ศรีบรรพต
ร้านดอกไม้ ป่าบอน
ร้านดอกไม้ บางแก้ว
ร้านดอกไม้ ป่าพะยอม
ร้านดอกไม้ ศรีนครินทร์
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

วัดควนปิยาราม
วัดธรรมประยูร
วัดรัตนาราม
วัดควนเผยอ
วัดดอนประดู่
วัดไทรพอน
วัดห้วยลึก
วัดหัวควน
วัดเกาะยวน
วัดบางตาล
วัดสุภาษิตาราม
วัดแหลมดินสอ
วัดบางนาคราช
วัดภัทราราม
วัดควนนางพิมพ์
วัดควนฝาละมี
วัดควนพระ
วัดชุมแสง
วัดบางขวนใต้
วัดพระเกิด
วัดโรจนาราม
วัดอัมพะวัน
วัดขุนหลวงนิมิต
วัดหารเทา
วัดหัวเตย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ปากพะยูน จ.พัทลุง ,พวงหรีด ปากพะยูน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ปากพะยูน,พวงหรีด ปากพะยูน ร้านดอกไม้ ปากพะยูน,พวงหรีด ปากพะยูน ร้านดอกไม้ ปากพะยูน,พวงหรีด ปากพะยูน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดควนปิยาราม ม. 4 ปากพะยูน
วัดธรรมประยูร ม. 1 ปากพะยูน
วัดรัตนาราม ม. 1 ปากพะยูน
วัดควนเผยอ ม. 1 ดอนประดู่
วัดดอนประดู่ ม. 2 ดอนประดู่
วัดไทรพอน ม.9 ไทรพอน ดอนประดู่
วัดห้วยลึก ม. 2 ดอนประดู่
วัดหัวควน ม. 11 ดอนประดู่
วัดเกาะยวน ม.2 เกาะยวน เกาะนางคำ
วัดบางตาล ม. 7 เกาะนางคำ
วัดสุภาษิตาราม ม. 1 เกาะนางคำ
วัดแหลมดินสอ ม. 2 เกาะนางคำ
วัดบางนาคราช ม. 5 เกาะหมาก
วัดภัทราราม ม. 3 เกาะหมาก
วัดควนนางพิมพ์ ม. 10 ฝาละมี
วัดควนฝาละมี ม. 1 ฝาละมี
วัดควนพระ ม. 2 ฝาละมี
วัดชุมแสง ม.1 ชุมแสง ฝาละมี
วัดบางขวนใต้ ม. 2 ฝาละมี
วัดพระเกิด ม.4 ฝาละมี
วัดโรจนาราม ม. 9 ฝาละมี
วัดอัมพะวัน ม. 6 ฝาละมี
วัดขุนหลวงนิมิต ม. 5 หารเทา
วัดหารเทา ม. 2 หารเทา
วัดหัวเตย ม.3 ดอนทราย
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ร้านดอกไม้ ปากพะยูน    ร้านดอกไม้ ดอนประดู่    ร้านดอกไม้ เกาะนางคำ   
ร้านดอกไม้ เกาะหมาก    ร้านดอกไม้ ฝาละมี    ร้านดอกไม้ หารเทา   
ร้านดอกไม้ ดอนทราย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น