ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ปัตตานี [ร้านดอกไม้ ปัตตานี]

ร้านดอกไม้ เมืองปัตตานี
ร้านดอกไม้ โคกโพธิ์
ร้านดอกไม้ หนองจิก
ร้านดอกไม้ ปะนาเระ
ร้านดอกไม้ มายอ
ร้านดอกไม้ ทุ่งยางแดง
ร้านดอกไม้ สายบุรี
ร้านดอกไม้ ไม้แก่น
ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง
ร้านดอกไม้ ยะรัง
ร้านดอกไม้ กะพ้อ
ร้านดอกไม้ แม่ลาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

วัดสำเภาเชย
วัดดิษฐาวาส
วัดโพธาราม
วัดหงสาราม
วัดประจันตคาม
วัดพรหมประสิทธิ์
วัดดอนกลาง
วัดดอนตะวันออก
วัดควนนอก
วัดควนใน
วัดญาโณทัย
วัดมหิงษาราม
วัดสาละวัน
วัดเทพนิมิตร (บ้านกลาง)
วัดศรีสุดาจันทร์*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ปะนาเระ จ.ปัตตานี ,พวงหรีด ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ปะนาเระ,พวงหรีด ปะนาเระ ร้านดอกไม้ ปะนาเระ,พวงหรีด ปะนาเระ ร้านดอกไม้ ปะนาเระ,พวงหรีด ปะนาเระ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดสำเภาเชย ม. 2 ปะนาเระ
วัดดิษฐาวาส ม. 3 ท่าข้าม
วัดโพธาราม ม. 2 ท่าข้าม
วัดหงสาราม ม. 1 ท่าข้าม
วัดประจันตคาม ม. 2 บ้านนอก
วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 2 บ้านนอก
วัดดอนกลาง ม. 5 ดอน
วัดดอนตะวันออก ม. 4 ดอน
วัดควนนอก ม. 2 ควน
วัดควนใน ม. 3 ควน
วัดญาโณทัย ม. 4 คอกกระบือ
วัดมหิงษาราม ม. 1 คอกกระบือ
วัดสาละวัน ม. 1 พ่อมิ่ง
วัดเทพนิมิตร (บ้านกลาง) ม. 5 บ้านกลาง
วัดศรีสุดาจันทร์ ม. 4 บ้านกลาง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ร้านดอกไม้ ปะนาเระ    ร้านดอกไม้ ท่าข้าม    ร้านดอกไม้ บ้านนอก   
ร้านดอกไม้ ดอน    ร้านดอกไม้ ควน    ร้านดอกไม้ ท่าน้ำ   
ร้านดอกไม้ คอกกระบือ    ร้านดอกไม้ พ่อมิ่ง    ร้านดอกไม้ บ้านกลาง   
ร้านดอกไม้ บ้านน้ำบ่อ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น