ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ปัตตานี [ร้านดอกไม้ ปัตตานี]

ร้านดอกไม้ เมืองปัตตานี
ร้านดอกไม้ โคกโพธิ์
ร้านดอกไม้ หนองจิก
ร้านดอกไม้ ปะนาเระ
ร้านดอกไม้ มายอ
ร้านดอกไม้ ทุ่งยางแดง
ร้านดอกไม้ สายบุรี
ร้านดอกไม้ ไม้แก่น
ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง
ร้านดอกไม้ ยะรัง
ร้านดอกไม้ กะพ้อ
ร้านดอกไม้ แม่ลาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

วัดป่าศรี
วัดกุสาวดี
วัดตะเคียนทอง
วัดบูรพาราม
วัดมัชฌิมาวาส
วัดปิยาราม
วัดมะปริงวารีราม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ,พวงหรีด ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง,พวงหรีด ยะหริ่ง ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง,พวงหรีด ยะหริ่ง ร้านดอกไม้ ยะหริ่ง,พวงหรีด ยะหริ่ง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดป่าศรี ม. 3 ตะโละ
วัดกุสาวดี ม. 4 ตาแกะ
วัดตะเคียนทอง ม. 2 ยามู
วัดบูรพาราม ม. 1 ยามู
วัดมัชฌิมาวาส ม. 2 ยามู
วัดปิยาราม ม. 3 ปิยามุมัง
วัดมะปริงวารีราม ม. 6 จะรัง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ร้านดอกไม้ ตะโละ    ร้านดอกไม้ ตะโละกาโปร์    ร้านดอกไม้ ตันหยงดาลอ   
ร้านดอกไม้ ตันหยงจึงงา    ร้านดอกไม้ ตอหลัง    ร้านดอกไม้ ตาแกะ   
ร้านดอกไม้ ตาลีอายร์    ร้านดอกไม้ ยามู    ร้านดอกไม้ บางปู   
ร้านดอกไม้ หนองแรต    ร้านดอกไม้ ปิยามุมัง    ร้านดอกไม้ ปุลากง   
ร้านดอกไม้ บาโลย    ร้านดอกไม้ สาบัน    ร้านดอกไม้ มะนังยง   
ร้านดอกไม้ ราตาปันยัง    ร้านดอกไม้ จะรัง    ร้านดอกไม้ แหลมโพธิ์   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น