ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ยะลา [ร้านดอกไม้ ยะลา]

ร้านดอกไม้ เมืองยะลา
ร้านดอกไม้ เบตง
ร้านดอกไม้ บันนังสตา
ร้านดอกไม้ ธารโต
ร้านดอกไม้ ยะหา
ร้านดอกไม้ รามัน
ร้านดอกไม้ กาบัง
ร้านดอกไม้ กรงปินัง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วัดนิโรธสังฆาราม
วัดพุทธภูมิ
วัดเมืองยะลา
วัดยะลาธรรมาราม
วัดชมพูสถิต
วัดยูปาราม
วัดวาลุการาม
วัดศรีพัฒนาราม
วัดเฉลิมนิคม
วัดคูหาภิมุข
วัดสิริปุณณาราม
วัดตรีมิตร
วัดเวฬุวัน
วัดสวนใหม่
วัดหลักห้า*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองยะลา จ.ยะลา ,พวงหรีด เมืองยะลา จ.ยะลา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองยะลา,พวงหรีด เมืองยะลา ร้านดอกไม้ เมืองยะลา,พวงหรีด เมืองยะลา ร้านดอกไม้ เมืองยะลา,พวงหรีด เมืองยะลา
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดนิโรธสังฆาราม ม.6 นิบง สะเตง
วัดพุทธภูมิ ม. 6 สะเตง
วัดเมืองยะลา ม. 6 สะเตง
วัดยะลาธรรมาราม ม. 6 สะเตง
วัดชมพูสถิต ม. 8 ยุโป
วัดยูปาราม ม. 1 ยุโป
วัดวาลุการาม ม. 9 ยุโป
วัดศรีพัฒนาราม ม. 3 ยุโป
วัดเฉลิมนิคม ม. 1 ลำใหม่
วัดคูหาภิมุข ม. 1 หน้าถ้ำ
วัดสิริปุณณาราม ม. 4 ลำพะยา
วัดตรีมิตร ม. 4 สะเตงนอก
วัดเวฬุวัน ม. 6 สะเตงนอก
วัดสวนใหม่ ม. 3 สะเตงนอก
วัดหลักห้า ม. 2 สะเตงนอก
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ร้านดอกไม้ สะเตง    ร้านดอกไม้ บุดี    ร้านดอกไม้ ยุโป   
ร้านดอกไม้ ลิดล    ร้านดอกไม้ ยะลา    ร้านดอกไม้ ท่าสาป   
ร้านดอกไม้ ลำใหม่    ร้านดอกไม้ หน้าถ้ำ    ร้านดอกไม้ ลำพะยา   
ร้านดอกไม้ เปาะเส้ง    ร้านดอกไม้ พร่อน    ร้านดอกไม้ บันนังสาเรง   
ร้านดอกไม้ สะเตงนอก    ร้านดอกไม้ ตาเซะ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น