ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลพบุรี [ร้านดอกไม้ ลพบุรี]

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล
ร้านดอกไม้ ท่าวุ้ง
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
ร้านดอกไม้ ท่าหลวง
ร้านดอกไม้ สระโบสถ์
ร้านดอกไม้ โคกเจริญ
ร้านดอกไม้ ลำสนธิ
ร้านดอกไม้ หนองม่วง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วัดคลองสายบัว
วัดชีป่าสิตาราม
วัดซาก
วัดตองปุ
วัดป่าธรรมโสภณ
วัดมงคลประสิทธิ์
วัดสะพานอิฐ
วัดกวิศราราม
วัดเชิงท่า
วัดเสาธงทอง
วัดกกโก
วัดขุนนวน
วัดโคกม่วง
วัดดงน้อย
วัดบ้านไร่
วัดบ้านใหม่
วัดป่าสัก
วัดญาณเสน
วัดตะโก
วัดบ้านดาบ
วัดโบสถ์
วัดทุ่งสิงห์โต
วัดบ่อแก้ว
วัดสิริจันทรนิมิตร
วัดหนองเลา
วัดดงสวอง
วัดน้ำจั้น
วัดโนนหัวช้าง
วัดพระบาทน้ำพุ
วัดสระมะเกลือ
วัดสันติมรรค
วัดหนองบัวขาว
วัดคอกกระบือ
วัดโคกกระเทียม
วัดหนองปลิง
วัดโคกกระถิน
วัดโคกลำพาน
วัดโป่งน้อย
วัดคีรีธรรมาราม
วัดคีรีวงค์
วัดโคกตูม
วัดถ้ำเต่า
วัดถ้ำพระธาตุ
วัดน้ำซับสังฆาราม
วัดปราสาทนิมิต
วัดพีระภูมาราม
วัดวงษ์เพชร
วัดศรีจำปา
วัดศรีรัตนาวาส
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วัดสายตรี
วัดสายโท
วัดเสมาทอง
วัดหนองผือ
วัดหนองแฝกเลื่อม
วัดห้วยขมิ้น
วัดห้วยจันทร์
วัดห้วยบง
วัดกระเจียว
วัดชีแวะ
วัดธรรมเจดีย์
วัดโพธิ์ลอย
วัดดอนโพธิ์
วัดใดยาว
วัดใดใหญ่
วัดไทรย้อย
วัดโคกโพธิ์กุญชร
วัดตะลุง
วัดบางพุทโธ
วัดยาง ณ รังสี
วัดหลวงสุวรรณาราม
วัดดอนประดู่
วัดถนนใหญ่ (ม.3 ถนนใหญ่ ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี)
วัดท่าแค
วัดป่ากล้วย
วัดหนองแขม
วัดท่าศาลา
วัดนาจาน
วัดศรีรัตนคีรี
วัดหัวช้าง
วัดคูหาสวรรค์
วัดเจริญธรรม
วัดไตรคีรีวัน
วัดท่าเดื่อ
วัดนิคมสามัคคีชัย
วัดวังน้ำดำ
วัดเวฬุวัน
วัดศรีธรรมโสภณ
วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก)
วัดหนองถ้ำ
วัดใหม่จำปาทอง
วัดกลาง
วัดทองแท่งนิสยาราม
วัดโพธิ์ระหัต
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดสิงห์ทอง
วัดหนองแก้ว
วัดอัมพวัน
วัดข่อยกลาง
วัดข่อยใต้
วัดตะเคียน
วัดท่าข้าม
วัดหลวงท้ายตลาด
วัดป่าตาล
วัดป่าหวายเก่า
วัดป่าหวายทุ่ง
วัดเมืองใหม่
วัดห้วยเปี่ยม
วัดเทพกุญชรวราราม
วัดพรหมมาสตร์
วัดมณีชลขันธ์
วัดมะปรางหวาน
วัดศรีสุทธาวาส
วัดโคกหม้อ
วัดธรรมิกาวาส
วัดนางหนู
วัดบ่อเงินเจริญสุข
วัดบัว
วัดโพธิ์เก้าต้น
วัดโพธิ์งาม
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
วัดสำราญ
วัดไผ่แตร
วัดพลอยสุวรรณ
วัดคุ้งนาบุญ
วัดถนนแค
วัดถนนใหญ่ (ม. 11 ถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี)*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ,พวงหรีด เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี,พวงหรีด เมืองลพบุรี ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี,พวงหรีด เมืองลพบุรี ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี,พวงหรีด เมืองลพบุรี
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดคลองสายบัว คลองสายบัว ทะเลชุบศร
วัดชีป่าสิตาราม ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร
วัดซาก ม. 6 หินสองก้อน ทะเลชุบศร
วัดตองปุ ม. 1 ตองปุ ทะเลชุบศร
วัดป่าธรรมโสภณ ม. 1 โคกขยาย ทะเลชุบศร
วัดมงคลประสิทธิ์ ม. 10 ถนนใหญ่ ทะเลชุบศร
วัดสะพานอิฐ ม. 3 สะพานอิฐ ทะเลชุบศร
วัดกวิศราราม ถ.เทพราชา ท่าหิน
วัดเชิงท่า เชิงท่า ท่าหิน
วัดเสาธงทอง ถ.ฝรั่งเศส ท่าหิน
วัดกกโก ม. 8 กกโก กกโก
วัดขุนนวน ม. 1 ขุนนวน กกโก
วัดโคกม่วง ม. 6 โคกม่วง กกโก
วัดดงน้อย ม. 2 ดงน้อย กกโก
วัดบ้านไร่ ม. 5 บ้านไร่ กกโก
วัดบ้านใหม่ ม. 7 ใหม่ กกโก
วัดป่าสัก ม. 6 ป่าสัก กกโก
วัดญาณเสน ม. 10 ยาง โก่งธนู
วัดตะโก ม. 12 ตะโก โก่งธนู
วัดบ้านดาบ ม. 13 ดาบ โก่งธนู
วัดโบสถ์ ม. 4 โก่งธนู โก่งธนู
วัดทุ่งสิงห์โต ม. 5 ไผ่ขวาง เขาพระงาม
วัดบ่อแก้ว ม.5 บ่อแก้ว เขาพระงาม
วัดสิริจันทรนิมิตร ม. 1 เขาพระงาม เขาพระงาม
วัดหนองเลา ม. 5 หนองเลา เขาพระงาม
วัดดงสวอง ม. 6 ดงสวอง เขาสามยอด
วัดน้ำจั้น ม. 2 น้ำจั้น เขาสามยอด
วัดโนนหัวช้าง ม.7 เขาสามยอด
วัดพระบาทน้ำพุ ม. 3 น้ำจั้น เขาสามยอด
วัดสระมะเกลือ ม. 1 สระมะเกลือ เขาสามยอด
วัดสันติมรรค ม. 6 เขาสามยอด เขาสามยอด
วัดหนองบัวขาว ม. 5 หนองบัวขาว เขาสามยอด
วัดคอกกระบือ ม. 6 คอกกระบือ โคกกะเทียม
วัดโคกกระเทียม ม. 3 โคกกระเทียม โคกกะเทียม
วัดหนองปลิง ม. 8 หนองปลิง โคกกะเทียม
วัดโคกกระถิน ม. 1 โคกกระถิน โคกลำพาน
วัดโคกลำพาน ม. 3 โคกลำพาน โคกลำพาน
วัดโป่งน้อย ม. 7 โป่งน้อย โคกลำพาน
วัดคีรีธรรมาราม ม. 5 สายเอกซอย 5 โคกตูม
วัดคีรีวงค์ ม. 10 โคกตูม โคกตูม
วัดโคกตูม ม. 15 สายจัตวา โคกตูม
วัดถ้ำเต่า ม. 1 เขาถ้ำเต่า โคกตูม
วัดถ้ำพระธาตุ ม. 10 สายเอกซอย 3 โคกตูม
วัดน้ำซับสังฆาราม ม. 5 น้ำซับ โคกตูม
วัดปราสาทนิมิต ม. 2 โคกตูม โคกตูม
วัดพีระภูมาราม ม. 13 สายสองซอย 5 โคกตูม
วัดวงษ์เพชร ม.7 ห้วยส้ม โคกตูม
วัดศรีจำปา ม.6 สายตรีซอย 8 โคกตูม
วัดศรีรัตนาวาส ม. 4 สายจัตวาซอย 3 โคกตูม
วัดสามัคคีพัฒนาราม ม. 13 สายจัตวาซอย 1 โคกตูม
วัดสายตรี ม. 3 สายตรีซอย 2 โคกตูม
วัดสายโท ม. 2 สายโทซอย 1 โคกตูม
วัดเสมาทอง ม. 2 สายเอกซอย 1 โคกตูม
วัดหนองผือ ม. 10 หนองผือ โคกตูม
วัดหนองแฝกเลื่อม ม. 11 หนองแฝกเลื่อม โคกตูม
วัดห้วยขมิ้น ม. 1 ห้วยขมิ้น โคกตูม
วัดห้วยจันทร์ ม. 15 ห้วยส้มถนนสายโทซอย 8 โคกตูม
วัดห้วยบง ม.9 ห้วยบง โคกตูม
วัดกระเจียว ม. 9 ท้องคุ้ง งิ้วราย
วัดชีแวะ ม. 5 คลองสะแก งิ้วราย
วัดธรรมเจดีย์ ม. 3 งิ้วราย งิ้วราย
วัดโพธิ์ลอย ม.7 โพธิ์ลอย งิ้วราย
วัดดอนโพธิ์ ม. 1 ดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์
วัดใดยาว ม. 8 ใดยาว ดอนโพธิ์
วัดใดใหญ่ ม. 6 ใดใหญ่ ดอนโพธิ์
วัดไทรย้อย ม.4 ไทรย้อย ดอนโพธิ์
วัดโคกโพธิ์กุญชร ม. 8 คลองตารักษ์ ตลุง
วัดตะลุง ม. 6 ตะลุง ตลุง
วัดบางพุทโธ ม. 13 บางพุทโธ ตลุง
วัดยาง ณ รังสี ม. 2 กรมช่าง ตลุง
วัดหลวงสุวรรณาราม ม. 10 ตลุง ตลุง
วัดดอนประดู่ ม.9 ท่าแค
วัดถนนใหญ่ ม.3 ถนนใหญ่ ท่าแค
วัดท่าแค ม. 5 ท่าแค ท่าแค
วัดป่ากล้วย ม. 7 ป่ากล้วย ท่าแค
วัดหนองแขม ม. 1 หนองแขม ท่าแค
วัดท่าศาลา ม. 5 ท่าศาลา ท่าศาลา
วัดนาจาน ม. 7 นาจาน ท่าศาลา
วัดศรีรัตนคีรี ม. 5 เขาแก้ว ท่าศาลา
วัดหัวช้าง ม. 2 หัวช้าง ท่าศาลา
วัดคูหาสวรรค์ ม. 8 ถ้ำคูหาสวรรค์ นิคมสร้างตนเอง
วัดเจริญธรรม ม. 6 นิคม นิคมสร้างตนเอง
วัดไตรคีรีวัน ม.6 เขาภูตอง นิคมสร้างตนเอง
วัดท่าเดื่อ ม. 4 ท่าเดื่อ นิคมสร้างตนเอง
วัดนิคมสามัคคีชัย ม. 6 นิคม นิคมสร้างตนเอง
วัดวังน้ำดำ ม. 6 วังน้ำดำ นิคมสร้างตนเอง
วัดเวฬุวัน ม. 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง
วัดศรีธรรมโสภณ ม. 1 ดงจำปา นิคมสร้างตนเอง
วัดสุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก) ม. 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง
วัดหนองถ้ำ ม. 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง
วัดใหม่จำปาทอง ม. 1 ดงจำปา นิคมสร้างตนเอง
วัดกลาง ม. 3 กลาง บางขันหมาก
วัดทองแท่งนิสยาราม ม. 5 ทองแท่ง บางขันหมาก
วัดโพธิ์ระหัต ม. 3 โพธิ์ระหัต บางขันหมาก
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ม. 2 ทุ่ง บางขันหมาก
วัดสิงห์ทอง ม. 4 บางขันหมาก บางขันหมาก
วัดหนองแก้ว ม. 1 หนองแก้ว บางขันหมาก
วัดอัมพวัน ม. 1 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก
วัดข่อยกลาง ม. 8 ข่อย บ้านข่อย
วัดข่อยใต้ ม. 10 ข่อย บ้านข่อย
วัดตะเคียน ม. 5 ท้ายตลาด ท้ายตลาด
วัดท่าข้าม ม. 6 ท่าขาม ท้ายตลาด
วัดหลวงท้ายตลาด ม. 2 ท้ายตลาด ท้ายตลาด
วัดป่าตาล ม. 4 ป่าตาล ป่าตาล
วัดป่าหวายเก่า ม. 6 ป่าหวาย ป่าตาล
วัดป่าหวายทุ่ง ม. 3 ป่าหวายทุ่ง ป่าตาล
วัดเมืองใหม่ ม. 1 เมืองใหม่ ป่าตาล
วัดห้วยเปี่ยม ม. 1 ห้วยเปี่ยม ป่าตาล
วัดเทพกุญชรวราราม ม. 3 โพธิ์หัวช้าง พรหมาสตร์
วัดพรหมมาสตร์ ม. 2 สามจีน พรหมาสตร์
วัดมณีชลขันธ์ ม. 4 สะพานขาว 2 พรหมาสตร์
วัดมะปรางหวาน ม. 2 มะปรางหวาน พรหมาสตร์
วัดศรีสุทธาวาส ม. 5 พรหมาสตร์ พรหมาสตร์
วัดโคกหม้อ ม. 9 โคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น
วัดธรรมิกาวาส ม. 12 ค้างคาว โพธิ์เก้าต้น
วัดนางหนู ม. 6 นางหนู โพธิ์เก้าต้น
วัดบ่อเงินเจริญสุข ม. 13 บ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น
วัดบัว ม. 11 บัว โพธิ์เก้าต้น
วัดโพธิ์เก้าต้น ม. 4 โพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น
วัดโพธิ์งาม ม.8 โพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์ ม. 8 โพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น
วัดสำราญ ม. 3 คลองท่าควาย โพธิ์เก้าต้น
วัดไผ่แตร ม. 5 ไผ่แตร โพธิ์ตรุ
วัดพลอยสุวรรณ ม.1 โพธิ์ตรี โพธิ์ตรุ
วัดคุ้งนาบุญ ม. 1 คุ้งนาบุญ สี่คลอง
วัดถนนแค ม. 3 ถนนแค ถนนใหญ่
วัดถนนใหญ่ ม. 11 ถนนใหญ่ ถนนใหญ่
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ ทะเลชุบศร    ร้านดอกไม้ ท่าหิน    ร้านดอกไม้ กกโก   
ร้านดอกไม้ โก่งธนู    ร้านดอกไม้ เขาพระงาม    ร้านดอกไม้ เขาสามยอด   
ร้านดอกไม้ โคกกะเทียม    ร้านดอกไม้ โคกลำพาน    ร้านดอกไม้ โคกตูม   
ร้านดอกไม้ งิ้วราย    ร้านดอกไม้ ดอนโพธิ์    ร้านดอกไม้ ตะลุง   
ร้านดอกไม้ ท่าแค    ร้านดอกไม้ ท่าศาลา    ร้านดอกไม้ นิคมสร้างตนเอง   
ร้านดอกไม้ บางขันหมาก    ร้านดอกไม้ บ้านข่อย    ร้านดอกไม้ ท้ายตลาด   
ร้านดอกไม้ ป่าตาล    ร้านดอกไม้ พรหมมาสตร์    ร้านดอกไม้ โพธิ์เก้าต้น   
ร้านดอกไม้ โพธิ์ตรุ    ร้านดอกไม้ สี่คลอง    ร้านดอกไม้ ถนนใหญ่   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น