ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลพบุรี [ร้านดอกไม้ ลพบุรี]

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล
ร้านดอกไม้ ท่าวุ้ง
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
ร้านดอกไม้ ท่าหลวง
ร้านดอกไม้ สระโบสถ์
ร้านดอกไม้ โคกเจริญ
ร้านดอกไม้ ลำสนธิ
ร้านดอกไม้ หนองม่วง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วัดน้ำจั้น
วัดบ้านโป่ง
วัดหนองนางาม
วัดบ้านทราย
วัดสุนทริการาม
วัดกัทลีพนาราม
วัดแคสูง
วัดดงน้อย
วัดดงพลับ
วัดกำแพง
วัดเกริ่นกฐิน
วัดท้องคุ้ง
วัดท่าช้าง
วัดบรรพตธรรมาวาส
วัดบ้านโคก
วัดผดุงธรรม
วัดสระตาแวว
วัดหนองน้ำทิพย์
วัดสำโรงน้อย
วัดสำโรงใหญ่
วัดหินปักทุ่ง
วัดหินปักเหนือ
วัดหินปักใหญ่
วัดคุ้งท่าเลา
วัดเนินยาว
วัดบ้านคลอง
วัดมะขามเฒ่า
วัดสระเตยน้อย
วัดสระเตยใหญ่
วัดหนองทรายขาว
วัดบางกะพี้น้อย
วัดบางกะพี้ใหญ่
วัดวังใต้
วัดวังเหนือ
วัดโคกสูข
วัดบ้านลาด
วัดพานิชธรรมิการาม
วัดสระกระเบื้อง
วัดหนองเต่า
วัดทุ่งทะเลหญ้า
วัดบ้านหมี่ใหญ่
วัดหัวเขา
วัดเทพอำไพ
วัดธรรมิการาม
วัดประชาแสวงธรรม
วัดวาสนวราราม
วัดกุดขาม
วัดโป่งแค
วัดศรีบรรพตวนาราม
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดแหลมเพิ่ม
วัดดงกลาง
วัดพุน้อย
วัดพุสะอาด
วัดศรีอุดม
วัดสว่างจิต
วัดท้ายลาด
วัดสระใหญ่
วัดหนองกระเบียน
วัดหนองคูใหญ่
วัดหนองโพธิ์
วัดบ้านน้อย
วัดไผ่ใหญ่
วัดสายห้วยแก้ว
วัดหนองกระเบื้อง
วัดหนองหินใหญ่
วัดบางพึ่ง
วัดมหาสอน
วัดห้วยแก้ว
วัดปฐมพานิช
วัดกลางสว่างอารมณ์
วัดเชียงงาสง่างาม
วัดโบสถ์โพธิ์งาม
วัดโพนทอง
วัดราษฎร์ธานี
วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)
วัดนาจาน
วัดน้ำป่างามวิชา
วัดสระมะเกลือ
วัดหนองแก
วัดหนองเมือง
วัดห้วยกรวด
วัดเขาวงกฎ
วัดเขาสว่างวงษ์
วัดเขาสาริกา
วัดคลองสุทธาวาส
วัดท่าตะโก*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ,พวงหรีด บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่,พวงหรีด บ้านหมี่ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่,พวงหรีด บ้านหมี่ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่,พวงหรีด บ้านหมี่
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดน้ำจั้น ม. 4 ไผ่ใหญ่
วัดบ้านโป่ง ม. 3 ไผ่ใหญ่
วัดหนองนางาม ม.5 หนองนางาม ไผ่ใหญ่
วัดบ้านทราย ม. 2 บ้านทราย
วัดสุนทริการาม ม. 1 บ้านทราย
วัดกัทลีพนาราม ม. 4 บ้านกล้วย
วัดแคสูง ม.3 ดงพลับ
วัดดงน้อย ม. 4 ดงพลับ
วัดดงพลับ ม. 1 ดงพลับ
วัดกำแพง ม. 6 บ้านชี
วัดเกริ่นกฐิน ม. 11 บ้านชี
วัดท้องคุ้ง ม. 2 บ้านชี
วัดท่าช้าง ม. 7 บ้านชี
วัดบรรพตธรรมาวาส ม. 12 บ้านชี
วัดบ้านโคก ม. 3 พุคา
วัดผดุงธรรม ม. 1 พุคา
วัดสระตาแวว ม. 2 พุคา
วัดหนองน้ำทิพย์ ม. 4 พุคา
วัดสำโรงน้อย ม. 9 หินปัก
วัดสำโรงใหญ่ ม. 10 หินปัก
วัดหินปักทุ่ง ม. 4 หินปัก
วัดหินปักเหนือ ม. 1 หินปัก
วัดหินปักใหญ่ ม.7 หินปัก
วัดคุ้งท่าเลา ม. 6 บางพึ่ง
วัดเนินยาว ม. 6 หนองทรายขาว
วัดบ้านคลอง ม. 7 หนองทรายขาว
วัดมะขามเฒ่า ม. 1 หนองทรายขาว
วัดสระเตยน้อย ม. 3 หนองทรายขาว
วัดสระเตยใหญ่ ม. 4 หนองทรายขาว
วัดหนองทรายขาว ม. 5 หนองทรายขาว
วัดบางกะพี้น้อย ม. 4 บางกะพี้
วัดบางกะพี้ใหญ่ ม. 1 บางกะพี้
วัดวังใต้ ม. 6 บางกะพี้
วัดวังเหนือ ม. 6 บางกะพี้
วัดโคกสูข ม. 2 หนองเต่า
วัดบ้านลาด ม. 5 หนองเต่า
วัดพานิชธรรมิการาม ม. 1 หนองเต่า
วัดสระกระเบื้อง ม. 8 หนองเต่า
วัดหนองเต่า ม. 7 หนองเต่า
วัดทุ่งทะเลหญ้า ม. 2 โพนทอง
วัดบ้านหมี่ใหญ่ ม. 5 โพนทอง
วัดหัวเขา ม. 1 โพนทอง
วัดเทพอำไพ ม. 2 บางขาม
วัดธรรมิการาม ม. 4 บางขาม
วัดประชาแสวงธรรม ม.3 บางสงฆ์ บางขาม
วัดวาสนวราราม ม. 1 บางขาม
วัดกุดขาม ม. 2 ดอนดึง
วัดโป่งแค ม. 4 โป่งแค ดอนดึง
วัดศรีบรรพตวนาราม ม. 5 ดอนดึง
วัดหนองไผ่ล้อม ม. 2 ดอนดึง
วัดแหลมเพิ่ม ม. 3 ดอนดึง
วัดดงกลาง ม.2 ชอนม่วง
วัดพุน้อย ม. 1 ชอนม่วง
วัดพุสะอาด ม. 1 ชอนม่วง
วัดศรีอุดม ม. 4 ชอนม่วง
วัดสว่างจิต ม. 3 ชอนม่วง
วัดท้ายลาด ม. 5 หนองกระเบียน
วัดสระใหญ่ ม. 6 หนองกระเบียน
วัดหนองกระเบียน ม. 4 หนองกระเบียน
วัดหนองคูใหญ่ ม. 1 หนองกระเบียน
วัดหนองโพธิ์ ม. 2 หนองกระเบียน
วัดบ้านน้อย ม. 7 สายห้วยแก้ว
วัดไผ่ใหญ่ ม. 2 สายห้วยแก้ว
วัดสายห้วยแก้ว ม. 5 สายห้วยแก้ว
วัดหนองกระเบื้อง ม. 4 สายห้วยแก้ว
วัดหนองหินใหญ่ ม. 1 สายห้วยแก้ว
วัดบางพึ่ง ม. 3 มหาสอน
วัดมหาสอน ม. 5 มหาสอน
วัดห้วยแก้ว ม. 1 มหาสอน
วัดปฐมพานิช บ้านหมี่
วัดกลางสว่างอารมณ์ ม. 1 เชียงงา
วัดเชียงงาสง่างาม ม. 9 เชียงงา
วัดโบสถ์โพธิ์งาม ม. 2 เชียงงา
วัดโพนทอง ม. 5 เชียงงา
วัดราษฎร์ธานี ม. 3 เชียงงา
วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) ม.10 สว่างอารมย์ เชียงงา
วัดนาจาน ม. 1 หนองเมือง
วัดน้ำป่างามวิชา ม. 5 หนองเมือง
วัดสระมะเกลือ ม. 5 หนองเมือง
วัดหนองแก ม. 7 หนองเมือง
วัดหนองเมือง ม. 6 หนองเมือง
วัดห้วยกรวด ม. 1 หนองเมือง
วัดเขาวงกฎ ม. 9 สนามแจง
วัดเขาสว่างวงษ์ ม. 4 สนามแจง
วัดเขาสาริกา ม.6 สนามแจง
วัดคลองสุทธาวาส ม. 1 สนามแจง
วัดท่าตะโก ม. 2 สนามแจง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ ไผ่ใหญ่    ร้านดอกไม้ บ้านทราย    ร้านดอกไม้ บ้านกล้วย   
ร้านดอกไม้ ดงพลับ    ร้านดอกไม้ บ้านชี    ร้านดอกไม้ พุคา   
ร้านดอกไม้ หินปัก    ร้านดอกไม้ บางพึ่ง    ร้านดอกไม้ หนองทรายขาว   
ร้านดอกไม้ บางกะพี้    ร้านดอกไม้ หนองเต่า    ร้านดอกไม้ โพนทอง   
ร้านดอกไม้ บางขาม    ร้านดอกไม้ ดอนดึง    ร้านดอกไม้ ชอนม่วง   
ร้านดอกไม้ หนองกระเบียน    ร้านดอกไม้ สายห้วยแก้ว    ร้านดอกไม้ มหาสอน   
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่    ร้านดอกไม้ เชียงงา    ร้านดอกไม้ หนองเมือง   
ร้านดอกไม้ สนามแจง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น