ราคาสินค้า/ค่าบริการ
เพิ่มเพื่อน

โทร.088-418-9750,083-321-2547

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลพบุรี [ร้านดอกไม้ ลพบุรี]

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล
ร้านดอกไม้ ท่าวุ้ง
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
ร้านดอกไม้ ท่าหลวง
ร้านดอกไม้ สระโบสถ์
ร้านดอกไม้ โคกเจริญ
ร้านดอกไม้ ลำสนธิ
ร้านดอกไม้ หนองม่วง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วัดน้ำจั้น
วัดบ้านโป่ง
วัดหนองนางาม
วัดบ้านทราย
วัดสุนทริการาม
วัดกัทลีพนาราม
วัดแคสูง
วัดดงน้อย
วัดดงพลับ
วัดกำแพง
วัดเกริ่นกฐิน
วัดท้องคุ้ง
วัดท่าช้าง
วัดบรรพตธรรมาวาส
วัดบ้านโคก
วัดผดุงธรรม
วัดสระตาแวว
วัดหนองน้ำทิพย์
วัดสำโรงน้อย
วัดสำโรงใหญ่
วัดหินปักทุ่ง
วัดหินปักเหนือ
วัดหินปักใหญ่
วัดคุ้งท่าเลา
วัดเนินยาว
วัดบ้านคลอง
วัดมะขามเฒ่า
วัดสระเตยน้อย
วัดสระเตยใหญ่
วัดหนองทรายขาว
วัดบางกะพี้น้อย
วัดบางกะพี้ใหญ่
วัดวังใต้
วัดวังเหนือ
วัดโคกสูข
วัดบ้านลาด
วัดพานิชธรรมิการาม
วัดสระกระเบื้อง
วัดหนองเต่า
วัดทุ่งทะเลหญ้า
วัดบ้านหมี่ใหญ่
วัดหัวเขา
วัดเทพอำไพ
วัดธรรมิการาม
วัดประชาแสวงธรรม
วัดวาสนวราราม
วัดกุดขาม
วัดโป่งแค
วัดศรีบรรพตวนาราม
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดแหลมเพิ่ม
วัดดงกลาง
วัดพุน้อย
วัดพุสะอาด
วัดศรีอุดม
วัดสว่างจิต
วัดท้ายลาด
วัดสระใหญ่
วัดหนองกระเบียน
วัดหนองคูใหญ่
วัดหนองโพธิ์
วัดบ้านน้อย
วัดไผ่ใหญ่
วัดสายห้วยแก้ว
วัดหนองกระเบื้อง
วัดหนองหินใหญ่
วัดบางพึ่ง
วัดมหาสอน
วัดห้วยแก้ว
วัดปฐมพานิช
วัดกลางสว่างอารมณ์
วัดเชียงงาสง่างาม
วัดโบสถ์โพธิ์งาม
วัดโพนทอง
วัดราษฎร์ธานี
วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)
วัดนาจาน
วัดน้ำป่างามวิชา
วัดสระมะเกลือ
วัดหนองแก
วัดหนองเมือง
วัดห้วยกรวด
วัดเขาวงกฎ
วัดเขาสว่างวงษ์
วัดเขาสาริกา
วัดคลองสุทธาวาส
วัดท่าตะโก*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
 

   
 
                   

ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด (ร้านดอกไม้สด.net)
บริการจัด ส่งพวงหรีด ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สถานที่สามารถจัดส่งได้ เช่น วัดแคสูง เป็นต้น
(สั่งพวงหรีด โทร 088-418-9750, 083-321-2547)  
*เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด ออนไลน์ โดยบริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ วัดแคสูง หรือกิจกรรมใดๆของ วัดแคสูง ทั้งสิ้น
 
*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นท่านควรตรวจสอบสถานที่ปลายทางที่ต้องการจัดส่งให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ วัดแคสูง

 
ชื่อวัด วัดแคสูง   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่ตั้ง ม.3 ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

บริการจัดส่งพวงหรีด ทั่วไทย
สถานที่สามารถจัดส่งพวงหรีดได้ เช่น วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750, 083-321-2547 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
*หากบางพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ
โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริการได้ที่ โทร 088-418-9750 , 083-321-2547ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีด แบบ E (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)
พวงหรีด แบบ D1
พวงหรีด แบบ D2
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น *** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***

 
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่าย
ร้านดอกไม้ วัดแคสูง,พวงหรีด วัดแคสูง ร้านดอกไม้ วัดแคสูง,พวงหรีด วัดแคสูง ร้านดอกไม้ วัดแคสูง,พวงหรีด วัดแคสูง
   
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เช่น วัดแคสูง
ร้านดอกไม้ "ร้านดอกไม้สด.net" บริการจัดส่งพวงหรีด โทร 088-418-9750 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

   
 
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล
วัดดงน้อย ม. 4 ดงพลับ
วัดดงพลับ ม. 1 ดงพลับ
 

ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
*สำหรับข้อมูลในการให้บริการจัดส่งพวงหรีด หรือ ดอกไม้สด * ร้านดอกไม้ วัดแคสูง ,* ร้านดอกไม้ใกล้วัดแคสูง ,* ร้านพวงหรีด วัดแคสูง ,* พวงหรีด วัดแคสูง เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งพวงหรีดนั้น ท่านสามารถสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 088-418-9750

ในการให้บริการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางทีมงานจะจัดส่ง พวงหรีด หรือ ดอกไม้สด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้วัดที่สุดในพื้นที่นั้น หากไม่มีร้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางเราจะจัดส่งพวงหรีด หรือดอกไม้สด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750

 
   
ร้านดอกไม้สด.net บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่      ร้านดอกไม้ วัดกัทลีพนาราม    ร้านดอกไม้ วัดดงน้อย
   
   
   
 

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ระบบกำลังดำเนินการอยู่
กรุณารอสักครู่ ...