ราคาสินค้า/ค่าบริการ
เพิ่มเพื่อน

โทร.088-418-9750,083-321-2547

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.กาญจนบุรี [ร้านดอกไม้ กาญจนบุรี]

ร้านดอกไม้ เมืองกาญจนบุรี
ร้านดอกไม้ ไทรโยค
ร้านดอกไม้ บ่อพลอย
ร้านดอกไม้ ศรีสวัสดิ์
ร้านดอกไม้ ท่ามะกา
ร้านดอกไม้ ท่าม่วง
ร้านดอกไม้ ทองผาภูมิ
ร้านดอกไม้ สังขละบุรี
ร้านดอกไม้ พนมทวน
ร้านดอกไม้ เลาขวัญ
ร้านดอกไม้ ด่านมะขามเตี้ย
ร้านดอกไม้ หนองปรือ
ร้านดอกไม้ ห้วยกระเจา
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

วัดเขามุสิการาม
วัดเขารังวนาราม
วัดเขาโสธาราม
วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
วัดถ้ำวังหิน
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
วัดนันทวันมิตรเจริญ
วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์
วัดเพชรสมบูรณ์
วัดราษฎร์เจริญธรรม
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์
วัดสันติวนาราม(โป่งช้าง)
วัดหนองขอน
วัดหนองขอนเทพพนม
วัดหนองจอก
วัดหนองตาเดช
วัดหนองปรือ
วัดหนองไม้เอื้อย
วัดหนองสาหร่าย
วัดหนองหูช้าง
วัดหนองใหญ่เจริญพร
วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม
วัดห้วยใหญ่
วัดหนองแกประชาสรรค์
วัดหนองปลาไหล (ม.4 หนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ)
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดห้วยหวาย
วัดเขาขามสามัคคีธรรม
วัดเขาหินตั้ง
วัดม่วงเฒ่า
วัดหนองผักแว่น
วัดห้วยแม่ระหว่าง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
 

   
 
                   

ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด (ร้านดอกไม้สด.net)
บริการจัด ส่งพวงหรีด ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สถานที่สามารถจัดส่งได้ เช่น วัดหนองตาเดช เป็นต้น
(สั่งพวงหรีด โทร 088-418-9750, 083-321-2547)  
*เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด ออนไลน์ โดยบริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ วัดหนองตาเดช หรือกิจกรรมใดๆของ วัดหนองตาเดช ทั้งสิ้น
 
*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นท่านควรตรวจสอบสถานที่ปลายทางที่ต้องการจัดส่งให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ วัดหนองตาเดช

 
ชื่อวัด วัดหนองตาเดช   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย มหานิกาย
ที่ตั้ง ม.14 หนองตาเดช หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220

บริการจัดส่งพวงหรีด ทั่วไทย
สถานที่สามารถจัดส่งพวงหรีดได้ เช่น วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750, 083-321-2547 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
*หากบางพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ
โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริการได้ที่ โทร 088-418-9750 , 083-321-2547ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีด แบบ E (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)
พวงหรีด แบบ D1
พวงหรีด แบบ D2
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น *** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***

 
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่าย
ร้านดอกไม้ วัดหนองตาเดช,พวงหรีด วัดหนองตาเดช ร้านดอกไม้ วัดหนองตาเดช,พวงหรีด วัดหนองตาเดช ร้านดอกไม้ วัดหนองตาเดช,พวงหรีด วัดหนองตาเดช
   
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เช่น วัดหนองตาเดช
ร้านดอกไม้ "ร้านดอกไม้สด.net" บริการจัดส่งพวงหรีด โทร 088-418-9750 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

   
 
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล
วัดเขามุสิการาม ม. 10 เขามุสิ หนองปรือ
วัดเขารังวนาราม ม.3 เขารัง หนองปรือ
วัดเขาโสธาราม ม.9 หนองมะค่า หนองปรือ
วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม ม.1 หัวเขามุสิ หนองปรือ
วัดถ้ำวังหิน ม. 13 บ้านม่วงเฒ่า หนองปรือ
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม ม.6 ทุ่งโป่ง หนองปรือ
วัดนันทวันมิตรเจริญ ม.5 โป่งช้าง หนองปรือ
วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์ ม.14 น้ำทรัพย์ หนองปรือ
วัดเพชรสมบูรณ์ ม.7 วังยาง หนองปรือ
วัดราษฎร์เจริญธรรม ม.6 กระพร้อย หนองปรือ
วัดเวฬุวันคีรีวงศ์ ม.11 หนองใหญ่ หนองปรือ
วัดสันติวนาราม(โป่งช้าง) ม.13 ห้วยใหญ่ หนองปรือ
วัดหนองขอน ม. 3 หนองขอน หนองปรือ
วัดหนองขอนเทพพนม ม.8 หนองขอนเทพพนม หนองปรือ
วัดหนองจอก ม. 1 หนองจอก หนองปรือ
วัดหนองปรือ ม. 1 หนองปรือ
วัดหนองไม้เอื้อย ม. 2 หนองปรือ หนองปรือ
วัดหนองสาหร่าย ม.4 หนองสาหร่าย หนองปรือ
วัดหนองหูช้าง ม.12 หนองหูช้าง หนองปรือ
วัดหนองใหญ่เจริญพร ม.11 หนองใหญ่ หนองปรือ
วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม ม.14 หนองตาเดช หนองปรือ
วัดห้วยใหญ่ ม.13 ห้วยใหญ่ หนองปรือ
 

ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
*สำหรับข้อมูลในการให้บริการจัดส่งพวงหรีด หรือ ดอกไม้สด * ร้านดอกไม้ วัดหนองตาเดช ,* ร้านดอกไม้ใกล้วัดหนองตาเดช ,* ร้านพวงหรีด วัดหนองตาเดช ,* พวงหรีด วัดหนองตาเดช เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งพวงหรีดนั้น ท่านสามารถสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 088-418-9750

ในการให้บริการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางทีมงานจะจัดส่ง พวงหรีด หรือ ดอกไม้สด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้วัดที่สุดในพื้นที่นั้น หากไม่มีร้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางเราจะจัดส่งพวงหรีด หรือดอกไม้สด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750

 
   
ร้านดอกไม้สด.net บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
ร้านดอกไม้ หนองปรือ      ร้านดอกไม้ วัดหนองจอก    ร้านดอกไม้ วัดหนองปรือ
   
   
   
 

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ระบบกำลังดำเนินการอยู่
กรุณารอสักครู่ ...