ราคาสินค้า/ค่าบริการ
เพิ่มเพื่อน

โทร.088-418-9750,083-321-2547

บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด ทั่วไทย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ร้านดอกไม้ พวงหรีด,ร้านดอกไม้
ตัวอย่าง ช่อดอกไม้   ตัวอย่าง พวงหรีด
E1, E2, E3 , A ,D ,J   E , D1 , D2

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ในเขตกรุงเทพฯ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคเหนือ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคอีสาน

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคกลาง

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันออก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันตก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคใต้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
 

   
 

ร้านดอกไม้ ดุสิต , พวงหรีด ดุสิต (กรุงเทพ ฝั่งพระนคร)

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ในเขตดุสิต  
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E133.jpg  
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E135.jpg  
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E137.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


E171.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


D24.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


D25.jpg  

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
ร้านดอกไม้สด.net บริการส่งช่อดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในเขตดุสิต  
 

บริการ ส่งดอกไม้ - พวงหรีด ทั่วเขตดุสิต เช่น

ทำเนียบรัฐบาล
รัฐสภา
บ้านพิษณุโลก
บ้านมนังคศิลา
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน & เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
แม็คโคร สาขา สามเสน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชาธิวาส
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดตรีทศเทพ
วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์
โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส[1]
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[2]
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนพันธะวัฒนา[3]
โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา[4]
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [5]
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [6]
สถาบันกวดวิชา UIU ผู้นำด้านวิชาการ
ถนนประชารราษฎร์สาย 1
ถนนทหาร
ถนนประดิพัทธ์
ถนนสามเสน
ถนนอำนวยสงคราม
ถนนเศรษฐศิริ
ถนนนครไชยศรี
ถนนสุโขทัย
ถนนราชวิถี
ถนนศรีอยุธยา
ถนนพิษณุโลก
ถนนนครสวรรค์
ถนนอู่ทองนอก
ถนนอู่ทองใน
ถนนราชดำเนินนอก
ถนนราชสีมา
ถนนกรุงเกษม
ถนนขาว
ถนนสวรรคโลก
ถนนเทอดดำริห์
ถนนพระราม 5
ถนนพระราม 6
ถนนเตชะวณิช
 
เขตดุสิต

ร้านดอกไม้ ดุสิต ร้านดอกไม้ วชิรพยาบาล ร้านดอกไม้ สี่แยกมหานาค    ร้านดอกไม้ ถนนนครไชยศรี          

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ระบบกำลังดำเนินการอยู่
กรุณารอสักครู่ ...