ราคาสินค้า/ค่าบริการ

บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้ ,พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ร้านดอกไม้ พวงหรีด,ร้านดอกไม้
ตัวอย่าง ช่อดอกไม้   ตัวอย่าง พวงหรีด
E1, E2, E3 , A ,D ,J   E , D1 , D2

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ในเขตกรุงเทพฯ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคเหนือ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคอีสาน

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคกลาง

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันออก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันตก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคใต้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ดุสิต , พวงหรีด ดุสิต (กรุงเทพ ฝั่งพระนคร)

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ในเขตดุสิต   โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E133.jpg  
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E135.jpg  
ร้านดอกไม้ ดุสิต,พวงหรีด ดุสิต


E137.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


E171.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


D24.jpg  
พวงหรีด ดุสิต,ร้านดอกไม้ ดุสิต


D25.jpg  

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
ร้านดอกไม้สด.net บริการส่งช่อดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในเขตดุสิต  
โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

บริการ ส่งดอกไม้ - พวงหรีด ทั่วเขตดุสิต เช่น

ทำเนียบรัฐบาล
รัฐสภา
บ้านพิษณุโลก
บ้านมนังคศิลา
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน & เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
แม็คโคร สาขา สามเสน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชาธิวาส
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดตรีทศเทพ
วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์
โบสถ์คอนเซ็ปชัญ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส[1]
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์[2]
โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนจิตรลดา
โรงเรียนพันธะวัฒนา[3]
โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา[4]
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [5]
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต [6]
สถาบันกวดวิชา UIU ผู้นำด้านวิชาการ
ถนนประชารราษฎร์สาย 1
ถนนทหาร
ถนนประดิพัทธ์
ถนนสามเสน
ถนนอำนวยสงคราม
ถนนเศรษฐศิริ
ถนนนครไชยศรี
ถนนสุโขทัย
ถนนราชวิถี
ถนนศรีอยุธยา
ถนนพิษณุโลก
ถนนนครสวรรค์
ถนนอู่ทองนอก
ถนนอู่ทองใน
ถนนราชดำเนินนอก
ถนนราชสีมา
ถนนกรุงเกษม
ถนนขาว
ถนนสวรรคโลก
ถนนเทอดดำริห์
ถนนพระราม 5
ถนนพระราม 6
ถนนเตชะวณิช
 
เขตดุสิต

ร้านดอกไม้ ดุสิต ร้านดอกไม้ วชิรพยาบาล ร้านดอกไม้ สี่แยกมหานาค    ร้านดอกไม้ ถนนนครไชยศรี          
โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น