ราคาสินค้า/ค่าบริการ

บริการส่งดอกไม้ & พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้ ,พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ร้านดอกไม้ พวงหรีด,ร้านดอกไม้
ตัวอย่าง ช่อดอกไม้   ตัวอย่าง พวงหรีด
E1, E2, E3 , A ,D ,J   E , D1 , D2

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ในเขตกรุงเทพฯ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคเหนือ

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคอีสาน

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคกลาง

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันออก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคตะวันตก

ร้านดอกไม้ - พวงหรีด ภาคใต้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด แบบ D (D2)

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย   โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D53.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D54.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D57.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D58.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D59.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D61.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D62.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D63.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D64.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D65.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D66.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D67.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D68.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D69.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D73.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D74.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D75.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D82.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D83.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D84.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D87.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D89.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D90.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D91.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D92.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D93.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D94.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D95.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D97.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D98.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


D105.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


ETC01.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J1.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J3.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J4.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J24.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J44.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J45.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J46.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J47.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J48.jpg  
ร้านดอกไม้,พวงหรีด


J57.jpg  

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
 
 
 

 

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น